profil

Powtórka roczna z II klasy gimnazjum - pojęcia.

poleca 82% 1608 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Prawo Archimedesa

Powtórka roczna z II klasy gimnazjum - podstawowe pojęcia.

Siła - wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych
między ciałami.
Tarcie - (opory ruchu) to całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu.
- pożyteczne
Np. hamowanie samochodu.
- szkodliwe
Np. występowanie oporów ruchu na lodowisku, na łożyskach w samochodzie
I zasada dynamiki Newtona (zasada bezwładności)
Jeżeli na ciało nie działają siły zewnętrzne, lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
II zasada dynamiki Newtona
Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się , to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.
Definicja – 1 Newton
1N to taka siła, która ciału o masie 1kg nadaje przyspieszenie 1s
1N = 1kg x 1m/s2
III zasada dynamiki Newtona
Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą, to ciało B działa na ciało A siłą, o takim samym kierunku i wartości jak ta siła, ale przeciwnym zwrocie.
Zasada zachowania pędu.
W odosobnionym układzie ciał całkowity pęd układu pozostaje stały.
Parcie – to siła wywierana przez ciało na powierzchnie w kierunku prostopadłym to tej powierzchni.
Ciśnienie – to wartość parcia działającego na dane pole powierzchni.
Prawo Pascala - ciśnienie zewnętrzne przenoszone jest w płynie znajdującym się w zamkniętym naczyniu jednorodnie we wszystkich kierunkach.
Prawo Archimedesa – Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze i równe co do wartości ciężaru wypartej cieczy.
Różnica między masą a ciężarem?
Masa - jest ilością materii, z której składa się dane ciało, natomiast ciężar - zależny jest od siły, z jaką dany obiekt przyciąga konkretne ciało.
Ruch jednostajny po okręgu – ruch po torze o kształcie okręgu z prędkością o stałej wartości.
Słońce – jest gwiazda i centralnym ciałem układu słonecznego. Stanowi 99,87% jego masy. Pozostałe ciała poruszają się naokoło słońca po swoich orbitach.
Księżyc - jedyny naturalny satelita Ziemi. Jest piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Ciemne i względnie nieurozmaicone obszary, które widać gołym okiem na oświetlonej części Księżyca, nazywane są morzami księżycowymi. Jest wielkości ¼ ziemi.
Energia kinetyczna – wszystkie ciała, które się poruszają maja energie kinetyczną. EK zależy od prędkości ciała i jego masy.
Energia potencjalna – wszystkie ciała znajdujące się na pewnej wysokości mają energie potencjalną. EP zależy od masy ciała wysokości.
Praca - jest wykonywana wtedy gdy przy użyciu siły wykonamy przesunięcie danego ciała.
Moc – jest szybkością wykonanej pracy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata