profil

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja i II rozbiór Polski

poleca 65% 221 głosów

Przeciwnicy Konstytucji 3 Maja pod opieką carycy Katarzyny II zawiązali konfederację w Petersburgu (kwiecień 1792). Od miejsca oficjalnego jej ogłoszenie– Targowicy – nazywana ona jest konfederacją targowicką. Głównym jej celem miało być obalenie postanowień Konstytucji 3 Maja.

Na czele konfederacji stanęli: Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Konfederaci zwrócili się o pomoc do carycy Katarzyny II, która wysłała do Rzeczpospolitej swe wojska. Interwencja rosyjska przekształciła się w wojnę polsko-rosyjską. Wojska Rzeczpospolitej pomimo zwycięstw pod Zieleńcami (Józef Poniatowski) i Dubienką (Tadeusz Kościuszko) zostały pokonane. Zwycięstwo konfederacji przypieczętowało przystąpienie do niej króla. Władzę w kraju przejęli konfederaci. W styczniu 1793 roku Rosja i Prusy zdecydowały się na kolejny rozbiór Rzeczpospolitej.

Konfederaci barscy, fragment obrazu Józefa Brandta
Konfederaci barscy, fragment obrazu Józefa Brandta

II rozbiór Polski:

Państwo rozbiorowe Tereny utracone przez Rzeczpospolitą
Rosja wschodnia Białoruś, Ukraina, Podole
Prusy Gdańsk, Toruń, Wielkopolska, zachodnie Mazowsze

W II rozbiorze Rzeczpospolita straciła 308 tys. km2 oraz 4,2 milionów mieszkańców.

Król Stanisław August Poniatowski, Marcello Bacciarelli. Caryca Katarzyna II
Król Stanisław August Poniatowski, Marcello Bacciarelli. Caryca Katarzyna II

Warto pamiętać

Decyzja o przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej zapadła na posiedzeniu Straży Praw, w którym wzięło udział 14 osób. W głosowaniu za akcesem do Targowicy opowiedziało się 7 osób (m.in. Michał Poniatowski, Jacek Małachowski, Hugo Kołłątaj), przeciw – 5.

Literatura

R.H. Lord: Drugi rozbiór Polski. Warszawa 1970.
T. Cegielski, Ł. Kądziela: Rozbiory Polski 1772-1793-1795. Warszawa 1990.

Daty

1792 rok - wojna polsko-rosyjska
1793 rok - II rozbiór Rzeczpospolitej

Oś czasu

1514 - J. Tetzel rozpoczyna akcję sprzedaży odpustów
1600 - proces i spalenie na stosie Giordano Bruno
1626 - powstanie Akademii Francuskiej

Podoba się? Tak Nie