profil

Unia polsko-saska

poleca 80% 163 głosów

Unia polsko-saska trwała od 1696 do 1763 roku. Była to unia personalna. Na tron Rzeczpospolitej w wolnej elekcji zostali wybrani władcy Saksonii: August II (1696-1733) i August III (1733-1763).

Okres panowania tych władców uważany jest za czasy upadku politycznego państwa polskiego. Próby wzmocnienia władzy króla w Rzeczpospolitej kończyły się buntami szlachty. Polityka Augusta II doprowadziła do wciągnięcia Rzeczpospolitej do wojny północnej (1700-1721) ze Szwecją, która zrujnowała gospodarkę kraju i wywołała nowe podziały wśród szlachty. W okresie rządów saskich doszło do kryzysu polskiej armiii dyplomacji, paraliżu działalności sejmu (nadużywanie liberum veto), czego skutkiem był upadek międzynarodowej pozycji Rzeczpospolitej. Mocarstwa ościenne rozpoczynają ingerencje w wewnętrzne sprawy państwa polsko-litewskiego.

Ingerencje państw ościennych w wewnętrzne problemy Rzeczpospolitej w I połowie XVIII wieku:

Wydarzenie Państwo Rodzaj ingerencji
1704 – elekcja Stanisława Leszczyńskiego na króla Szwecja Po zwycięstwie wojsk szwedzkich przeciwnicy Augusta II przy pomocy Szwecji doprowadzają do jego detronizacji i powołują na tron Stanisława Leszczyńskiego.
1716 – konflikt pomiędzy szlachtą a Augustem II Rosja Car Piotr I staje się na prośbę szlachty, która zawiązała antykrólewską konfederację w Tarnogrodzie, mediatorem w jej sporze z królem.
1717 – „sejm niemy” Rosja Rosja staje się gwarantem postanowień podjętych na sejmie.
1720 – układ w Poczdamie1732 – traktat „trzech czarnych orłów” Rosja, Prusy, Austria Trzy państwa sąsiednie porozumiały się w kwestii wysuwania kolejnego kandydata w czasie wolnej elekcji w Rzeczpospolitej oraz zachowania nienaruszalności ustroju w państwie polsko-litewskim.
1733 – wojna o sukcesję w Polsce Rosja W czasie walk o tron pomiędzy Augustem III a Stanisławem Leszczyńskim, po śmierci Augusta II wojska rosyjskie wkraczają do Rzeczpospolitej.

Scena balowa z epoki
Scena balowa z epoki

Warto pamiętać

August II otrzymał przydomek Mocny ze względu na siłę, jaką miał w rękach, gdyż łamał podkowy, odciął łeb wołu jednym ciosem oraz gniótł srebrne kielichy. Gdy pewnego razu podczas podróży królewski koń zgubił podkowę, wstąpił August II do kowala w celu podkucia konia. Kowal kilkakrotnie kuł podkowę, jednak August II łamał ją w rękach, mówiąc za każdym razem: Licha!. W końcu zirytowany władca dał kowalowi talara i kazał podkowę przybić. Wtedy kowal monetę złamał i rzucił królowi pod nogi ze słowem Licha!

Literatura

A. Link-Lenczowski: Rzeczpospolita na rozdrożu 1696-1736. Kraków 1994.
J. Staszewski: August III Sas. Wrocław 1989.
J. Staszewski: August II Mocny. Wrocław 1998.
H. Olszewski: O skutecznym rad sposobie. Kraków 1989.
E. Cieślak: Stanisław Leszczyński. Wrocław 1994.

Daty

lata 1696-1763 - unia polsko-saska
lata 1700-1721 - wojna północna

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:
Podobne teksty: