profil

II Rozbiór Polski.

poleca 85% 651 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
III rozbiór Polski II rozbiór Polski

II Rozbiór polski
Po I rozbiorze trzeba było w Polsce przeprowadzić reformy.
1787- Wojna Rosji i Austri przeciwko Turcji
1787- spotkanie S.A.P z caryca Katarzyna II w Kaniowie. Caryca zgodziła się na zwołanie sejmu w Rp, który miał przeprowadzic reformy wojska. Caryca zagwarantowała nienaruszenie granicy RP.
1789- Wybuch rewoluci francuskiej, ożywienie działalności mieszczaństwa pl.
Obrady sejmu PL: 5X 1788- zawiązanie konfederacji pod laska marszałka S. Małachowskiego (sejm) i K. Sapiecha (senat).
Ugrupowania polityczne w sejmie:
Stronnictwo dworskie- (prymas M. Poniatowski, kanclerz J. Małachowski, S.A.P) stronnictwo to chciało przeprowadzić reformy w sojuszu z Rosją.
Ugrupowanie Hetmańskie- (Szczęsny Potocki, Rzewuski, Branicki) Nie chcieli zmian.
Stronnictwo Patriotyczne- (Marszałek S. Małachowski, Hugo Kołataj) Chcą reformy: sojusz z Prusami, zniesienie rady nieustającej, unowocześnienie państwa.
W czasie obrad sejmu zarządano: powołania 100 tys armii, stały podatek na armię (10% z dóbr szlacheckich, 20% z duchowych), wycofanie wojsk Rosji.
29 III 1790- podpisanie sojuszu z Prusami. Prusy oferują pomoc w czasie konfliktu z Rosją, chca przyłączyć do siebie Gdańsk i Elbląg.
1789 XI – W Warszawie zwołano zjazd przedstawivceli królewskich (141) będą się domagać by mieszczanie dostali takie same prawa jak szlachta.
18 IV 1791- uchwalenie prawa o miastach, mieszczanie zostali dopuszczeni do urzędów, otrzymali prao naywania ziemi.
24 plenipotentów dopuszczono do udziału w sejmie z głosem doradczym.
Głównym celem sejmu wielkieo było ustalenie nowej ustawy rządowej – konstytucji.
3 V 1791 – uchwalono Konstytucję 3 Maja (K3M), dla dobra ojczyzny.
K3M: podział władzy: wykonawcza- król i straża praw (rząd ministrowie którzy będą odpowiedac przed sejmem) Ustawodawcza- Sejm (2 isby- sejm i Senat) zniesiono liberum veto, sejm konstytucyjny miał się zbierać co 25 lat. Sądownicza – niezawisłe sądy.
Polska staje się monarchią konstytucyjną.
IV 1792- przeciwnicy K3M zawiązali w Petersburgu konfederację, która została ogłoszona w miejscowości targowica (przez Branickiego).
1792- Wojna RP vs. Rosja , w obronie k3M. Do RP wkracza 100 tys armia Rosyjska vs. 60 tys armi pl.
Walki prowadzono na terenie Rosji i Turcji.
18 VI 1792 – bitwa pod Zieleńcami, PL – win! Pl dowodzi ks. Poniatowski. Ustanowiono order Virtutti militarni
18 VII 1792- Bitwa pod Lubielnka? – przegrana PL
24 VII 1792 – S.A.P. przystepuje do konfederatów.
Rozporządzają się żądy targowicza.
23 I 1793 – 3 rozbiór.
Rosja - ziemie Ukrainy i Białorusi po linię rzek Druja-Pińsk-Zbrucz. (280 tys. km2, 3 mln lud)
Prusy - Toruń i Gdańsk, województwo poznańskie, gnieźnieńskie, kaliskie, łęczyckie, sieradzkie, inowrocławskie, płockie, brzesko-kujawskie, ziemię dobrzyńską. (58 tys. km2, 1 mln lud)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata