profil

Wojna w obronie konstytucji – II rozbiór Polski

poleca 85% 257 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
II rozbiór Polski

1. Konfederacja targowicka
- 17 kwiecień 1792r. wyjazd magnatów do Petersburga –Potockiego, Bronickiego, Żewurskiego
- dążenie magnatów do zniesienia Konstytucji 3 maja i powrotu starego ustroju
- ogłoszenie konfederacji 14 maja 1792
2. Wybuch wojny Polsko-Rosyjskiej
- Polska: 57tys żołnierzy i 58 armat; dowódca: książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko
- wojska Rosyjskie: 97tys żołnierzy, 136 armat
- przystąpienie króla do targowicy w lipcu 1792 i wydanie rozkazu zaprzestania działań wojennych
3. II rozbiór Polski i jego ratyfikacja na ostatnim sejmie Rzeczypospolitej zwanym niemym sejmem w Grodnie 23 września 1793.
POSTANOWIENIA:
- Rosja zabiera Białoruś i Ukrainę, w sumie 250 tys. km2
- Prusy zabrały: Gdańsk, Toruń i Wielkopolskę, w sumie 58 tys. km2

Podoba się? Tak Nie