profil

Rozbiór zdania pojedynczego, czyli pełna analiza gramatyczno-logiczna (składniowa)

poleca 65% 3944 głosów

Oto zdanie:
Doświadczeni nauczyciele przedmiotów ścisłych cierpliwie przygotowywali swoich uczniów do egzaminów maturalnych.

Co rozpoznajemy i określamy?
– części mowy
– części zdania
– związki składniowe
– zrobimy również wykres

• części mowy (rozbiór gramatyczny)
doświadczeni            – przymiotnik, M, l. mn., r. męskoosobowy
nauczyciele               – rzeczownik, M, l. mn., r. męskoosobowy
przedmiotów            – rzeczownik, D, l. mn., r. niemęskoosobowy
ścisłych                    – przymiotnik, D, l. mn., r. niemęskoosobowy
cierpliwie                  – przysłówek
przygotowywali         – czasownik, 3 os. l. mn., r. męskoosobowy, czas przeszły
swoich                     – zaimek przymiotny, B, l. mn., r. męskoosobowy
uczniów                   – rzeczownik, B, l. mn., r. męskoosobowy
do egzaminów          – wyrażenie przyimkowe, D, l. mn.,r. niemęskoosobowy
maturalnych             – przymiotnik, D, l. mn., r. niemęskoosobowy

• części zdania (rozbiór logiczny) i wykres

części zdania (rozbiór logiczny) i wykres

Spróbujmy udowodnić, że jedno z dopełnień (uczniów) jest dopełnieniem bliższym.

Uczniowie
byli przygotowywani przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów ścisłych do egzaminów maturalnych.
Strona czynna została zastąpiona stroną bierną.

• związki składniowe
– związek główny:
nauczyciele (co robili? ) przygotowywali – związek zgody,
– związki poboczne:
nauczyciele (czego? ) przedmiotów                              – związek rządu
przedmiotów (jakich? ) ścisłych                                   – związek zgody
przygotowywali (jak? ) cierpliwie                                  – związek przynależności
przygotowywali (kogo? ) uczniów                                – związek rządu
przygotowywali (do czego? ) do egzaminów                 – związek rządu
uczniów (jakich? ) swoich                                           – związek zgody

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta