profil

Wazowie w Polsce

poleca 73% 147 głosów

Wywodząca się ze Szwecji dynastia Wazów panowała w Polsce w latach 1587-1668: Zygmunt III Waza (1587-1632), Władysław IV Waza (1632-1648) i Jan Kazimierz (1648-1668).

Ważniejsze wydarzenia w okresie panowania Wazów w Polsce:

Data Stosunki wewnętrzne Data Stosunki z sąsiadami
Zygmunt III Waza
1587 Podwójna elekcja(Zygmunt III Waza i Maksymilian Habsburg) 1600-1629 Wojny polsko-szwedzkie
1596 Unia brzeska (Kościół prawosławny w Rzeczpospolitej został podporządkowany papieżowi) 1609-1618 Wojny polsko-moskiewskie
1606-1609 Rokosz Zebrzydowskiego 1620-1621 Wojny polsko-tureckie
Władysław IV Waza
1648 Wybuch powstania B. Chmielnickiego 1632 Wojna polsko-rosyjska
Jan Kazimierz Waza
1648 Powstanie B. Chmielnickiego 1654-1667 Wojny polsko-rosyjskie
1665 Rokosz Lubomirskiego 1655-1660 Potop szwedzki
1668 Abdykacja Jana Kazimierza

Warto pamiętać

Spośród trzech Wazów na tronie polskim największą estymą wśród szlachty cieszył się Władysław IV. Był to władca tolerancyjny, którego raził fanatyzm. Wielokrotnie popadał w konflikty z władzami duchownymi. Do najbardziej spektakularnych należał konflikt w 1643 roku pomiędzy królem a nuncjuszem apostolskim Filonardim o wyburzenie domów pod planowaną kolumnę Zygmunta III. Nuncjusz zagroził klątwą każdemu, kto weźmie udział w pracach rozbiórkowych. Król, nie zważając na protesty, nakazał domy rozebrać, a nuncjusza izolować, nie dopuszczając do niego żadnych petentów. Nuncjusz zmuszony został do opuszczenia Rzeczpospolitej. Król popadł również w zatarg z zakonem jezuitów, kiedy to jego brat Jan Kazimierz w 1643 roku bez zgody króla wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Rozgniewany król nakazał usunięcie jezuitów z zamku królewskiego.

Pojęcia

rokosz – zbrojne wystąpienie, bunt szlachty przeciwko królowi

Literatura

H. Wisner: Zygmunt III Waza. Wrocław 1991.
H. Wisner: Władysław IV Waza. Wrocław 1991.
Z. Wójcik: Jan Kazimierz Waza. Wrocław 1997.
H. Wisner: Rokosz Zebrzydowskiego. Kraków 1989.
St. Płaza: Rokosz Lubomirskiego. Kraków 1994.

Oś czasu

1496 - do Hiszpanii przywieziono pierwsze nasiona tytoniu
1523 - wypędzenie Europejczyków z Chin
1605 - „spisek prochowy” w Anglii
1652 - otwarcie pierwszej kawiarni w Londynie
1709 - pierwsze wywózki skazańców na Syberię w Rosji

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: