profil

Wojna z Rosją w II połowie XVII wieku

poleca 69% 99 głosów

Przyczyny wybuchu wojny:
– 1654 rok – Kozacy na mocy ugody w Perejasławiu uznali zwierzchnictwo cara Aleksego Michajłowicza.

Przebieg działań wojennych:
– 1654-1655 rok – dwie armie rosyjskie wkraczają na tereny Ukrainy i Litwy – Rosjanie zdobywają Smoleńsk, Grodno i Wilno;
– 1655 rok – zwycięstwo wojsk polskich pod Ochmatowem,
– 1656-1660 rok – rozejm polsko-rosyjski;
– 1660 rok – wznowienie walk – polskie zwycięstwa pod Połonką i Cudnowem.

Skutki wojny:
– 1667 rok – rozejm w Andruszowie – przyłączenie lewobrzeżnej Ukrainy, ziemi smoleńskiej, czernichowskiej i Kijowa do Rosji;
– 1686 rok – pokój polsko-rosyjski w Moskwie (tzw. pokój Grzymułtowskiego) – powtórzenie warunków rozejmu andruszowskiego.

Warto pamiętać

Jeden z najwybitniejszych historyków zajmujących się okresem XVII wieku Zbigniew Wójcik twierdzi, iż układ w Andruszowie był „ostatecznym załamaniem się polskiej ekspansji wschodniej” oraz wraz z układami welawsko-bydgoskimi stanowił „decydujące załamanie się pozycji Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej” (cyt. za: J.A. Gierowski: Historia Polski 1505-1764. Warszawa1985, s. 239).

Literatura

J.A. Gierowski: Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1985.

Daty

1654 rok - początek wojen polsko-rosyjskich w II połowie XVII wieku
1686 rok - pokój z Rosją w Moskwie

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: