profil

Interwencja polska w Rosji i wojny polsko-rosyjskie w I połowie XVII wieku

poleca 74% 101 głosów

W 1598 roku w Rosji wymarła dynastia Rurykowiczów, co zapoczątkowało okres walk wewnętrznych o tron moskiewski oraz zewnętrznych ingerencji w tym kraju.

W 1603 roku w Polsce pojawił się pretendent do tronu moskiewskiego podający się za Dymitra, syna ostatniego Rurykowicza, Fiodora. Uzyskał on poparcie polskich możnowładców (Wiśniowieccy, Jerzy Mniszech), którzy udzielili mu pomocy militarnej w wyprawie do Rosji. W 1604 roku Dymitr zajął Moskwę i rządził państwem moskiewskim do 1606 roku, kiedy został obalony przez bunt bojarów. Nowym carem został Wasyl Szujski. W 1607 roku pojawia się kolejny pretendent do tronu moskiewskiego – Dymitr II, który jednak zostaje szybko pokonany. Wobec interwencji polskich możnowładców w Rosji Wasyl Szujski zawarł przymierze ze Szwecją, co zostało potraktowane przez króla Zygmunta III Wazę jako powód do wypowiedzenia wojny.

Przebieg wojny polsko-rosyjskiej w I połowie XVII wieku:
– 1609-1611 rok – oblężenie Smoleńska przez wojska polskie,
– 1610 rok – wojska polskie (hetman Stefan Żółkiewski) pokonują wojska rosyjsko-szwedzkie pod Kłuszynem,
– wojska polskie zajmują Moskwę,
– bojarzy ruscy ofiarowują tron moskiewski Władysławowi Wazie w zamian za przejście królewicza na prawosławie;
Zygmunt III odrzuca tę propozycję,
– powstanie antypolskie na Rusi,
– 1612 rok – Polacy opuszczają Moskwę,
– 1613 rok – wybór na cara Michała Romanowa,
– 1617-1618 rok – wyprawa Władysława Wazy przeciwko Rosji,
– 1619 rok – rozejm w Dywilinie (Rzeczpospolita otrzymuje ziemie czernichowską, smoleńską i siewierską),
– 1632 rok – Rosjanie atakują Smoleńsk – wznowienie wojny,
– 1634 rok – pokój w Polanowie (potwierdzenie rozejmu w Dywilinie).

Warto pamiętać

W 1606 roku wybuchło powstanie w Moskwie przeciwko Dymitrowi I Samozwańcowi. Zginęło wówczas wielu Polaków i cudzoziemskich kupców. Jeden z Polaków przebywających wówczas w Moskwie – Stanisław Niemojewski – tak opisywał owe wydarzenia:
Dziwnego morderstwa i okrucieństwa nad naszemi ci barbary zażywali,a zwłaszcza nad poddającemi się, zabijając ich zwyczajem bestialskim kijmi albo obuchami w głowy, nad drugiemi ukrzyżowaniem i do ścian przybijaniem... innym głowy i inszych członków ucinaniem, krwią się pastwiąc. Gdy się już skłoniło ku wieczorowi, trupy wszystkie wywłóczyli z dworów na ulicę, nago obdarte, z wielką swą uciechą.
(cyt. za: D. Czerska: Dymitr Samozwaniec. Wrocław 1995, s. 206).

Pojęcia

dymitriady – interwencje magnatów polskich w walki wewnętrzne w Rosji po wygaśnięciu dynastii Rurykowiczów

Literatura

D. Czerska: Dymitr Samozwaniec. Wrocław 1995.
H. Wisner: Zygmunt III Waza. Wrocław 1991.

Daty

lata 1604-1610 - dymitriady
1606 rok - śmierć Dymitra I Samozwańca
lata 1609-1619 - wojna polsko-rosyjska
lata 1632-1634 - wojna smoleńska

Podoba się? Tak Nie