profil

Geografia

(25)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Atmosfera - potwórzenie wiadomości

1. Atmosfera 2. Skład chemiczny atmosfery 3. Warstwy atmosfery 4. Pogoda 5. Klimat 6. Ciśnienie atmosferyczne 7. Elementy klimatu i pogody 8. Rodzaje map klimatycznych 9. Czynniki klimatyczne warunkujące rozkład temperatury i opadów na...

poleca84%

Opady atmosferyczne

Opady atmosferyczne to wypadające z chmur produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze ziemskiej. Woda z chmur dociera do ziemi w różnych postaciach, najczęściej jako deszcz i śnieg, ale również jako grad i mżawka. Drobniutkie kropelki...

poleca84%

Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka

Przykładowe przystosowania człowieka do życia w różnych warunkach klimatycznych WEŁNISTE WŁOSY - dotyczy to Murzynów; miedzy silnie skręconymi włosami tworzy się warstwa izolująca od gorącego powietrza, od promieni słonecznych SKOŚNE OCZY -...

poleca84%

Ciśnienie atmosferyczne, niż, wyż, wiatr itp.

Ciśnienie atmosferyczne - stosunek wartości siły z jaką słup powietrza atmosferycznego naciska na powierzchnie ziemi do powierzchni na jaką ten słup naciska Niż atmosferyczny- układ zamkniętych izobar z ciśnieniem malejącym do centrum Wyż...

poleca81%

Składniki klimatu i czynniki klimatotwórcze.

Klimat – ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg pogody, zarówno jej stanów, jak i poszczególnych jej składników. Składniki klimatyczne - temperatura powietrza - ciśnienie - wilgotność - nasłonecznienie - wiatr -...

poleca81%

Jak powstaje i jak wygląda zorza polarna?

Zorza polarna jest jednym z najwspanialszych widowisk, które daje nam przyroda. Jej światło pulsuje, zmienia swe barwy i natężenie. Przybiera kształty firanek, draperii, koron, wstęg i świetlistych smug. Przez cały czas obraz się zmienia....

poleca84%

Temperatura powietrza

Izotermy – linie łączące punkty o tej samej temperaturze powietrza. Średnia temperatura powietrza na ziemi - +15 stopni Najwyższa temperatura powietrza na ziemi - +57.8 stopni – Al Azizijja, Libia Najniższa temperatura powietrza na Ziemi -...

poleca80%

Groźne zjawiska atmosferyczne – przyczyny, skutki, obszary występowania

Groźne zjawiska atmosferyczne towarzyszą wszystkim życiom od czasu powstania Ziemi i atmosfery. Niemalże zawsze sieją spustoszenie, wprowadzają zamęt oraz są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Wraz z biegiem czasu zjawiska te przybierają na sile...

poleca80%

Cechy klimatu Polski

Klimat Polski zaliczamy do typu przejściowego wśród klimatów ciepłych strefy umiarkowanej. Do głównych czynników kształtujących klimat Polski należą - położenie w średnich szerokościach geograficznych - usytuowanie w centrum Europy między...

poleca78%

Charakterystyka klimatu śródziemnomorskiego

Występowanie - strefa klimatów podzwrotnikowych: · wybrzeża południowej Europy · zachodnia Azja · północna część Afryki · północna Ameryka (Kalifornia), południowa Ameryka (Chile, Argentyna) · strefa podzwrotnikowa Australii - obszar...

poleca71%

Składniki pogody

Pogoda jest to stan atmosfery ziemskiej w danym miejscu i czasie, określony przez zespół elementów i zjawisk meteorologicznych, takich jak: ciśnienie, temperatura i wilgotność powietrza, rodzaj opadu atmosferycznego wielkość zachmurzenia, mgła czy...

poleca85%

Rola ozonu w atmosferze. Dziura ozonowa

Czy nie niszczymy swojej tarczy ochronnej? Wyobraźcie sobie, że codziennie musicie chodzić wśród zabójczego, ognistego deszczu. Chronią was przed nim tylko parasol, który jest jednak tak doskonale skonstruowany, że nie przepuszcza...

poleca86%

Budowa atmosfery

Atmosfera to gazowa powłoka ziemska, która jest mieszaniną gazów, ciał stałych i ciekłych. SKŁADNIKI ATMOSFERY Stałe: - Azot – 78% - Tlen – 21% - Gazy szlachetne – 1% (Argon, Neon, Hel, Metan, Krypton, Wodór) Zmienne: - Para wodna...

poleca85%

Dlaczego Niebo jest niebieskie?

Czyste niebo widoczne jest jako rozproszone przez powietrze promieniowanie słoneczne. Gdyby światło słoneczne nie było rozpraszane przez atmosferę, to niebo byłoby czarne i w dzień widoczne byłyby gwiazdy. Cząsteczki gazów wchodzących w skład...

poleca85%

Przyczyny i zagrożenia jakie niesie dziura ozonowa

Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje tego promieniowania są szkodliwe dla organizmów żywych - uszkadzają komórki, występują wtedy oparzenia, lub może uszkadzać...

poleca85%

Atmosfera

Troposfera – od 0-11km Temp. Przy górnej granicy spada do -60stop. Temp. śr. Spada do 0,6 / 100m Stratosfera – od 11-50 km Temp. Rośnie od –60 – 15 pochłania promienie ultrafioletowe Mezosfera – od 50-85 km spadek temp. Do –90 Termosfera...

poleca85%

Smog

Smog to utrzymujące się nad terenami wielkich miast i okręgów przemysłowych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Smog tworzą zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady przemysłu, energetycznego, silniki...

poleca85%

Huragany

Huragan to wiatr o tak dużej sile i porywistości, że powoduje zniszczenia na powierzchni, nad którą przechodzi. Wielki tropikalny cyklon, formujący się w rejonie Morza Karaibskiego i przemieszczający się zwykle ku północy, związane z nim są silne...

poleca85%

Atmosfera

Atmosfera - to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek i stałych Ciekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki azot - 78,08, tlen - 20,95 argon - 0,93, neon - 0,002 Hel - 0,0005, krypton - 0,0001 wodór - 0,00005 Zmienne...

poleca85%

Dlaczego niebo jest niebieskie?

W nocy niebo jest zupełnie czarne, dlaczego więc w dzień jest niebieskie? Angielski fizyk John Strutt baron Rayleigh (1842-1919) odkrył, że gdy światło słoneczne zderza się z cząsteczkami w atmosferze, to niebieska jego część (która składa się...

poleca88%

Zanieczyszczenia powietrza.

Powietrze, którym oddychamy, jest częścią atmosfery, mieszaniną gazów otaczających Ziemię. W atmosferze obecne są również zanieczyszczenia Atmosfera utrzymuje swoją naturalną równowagę przez setki tysięcy lat, ale współcześnie to siedlisko...

poleca88%

Efekt cieplarniany

Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie skutkiem rozwoju przemysłu i motoryzacji. Wprawdzie podwyższenie temperatury jest niemal niezauważalne przez człowieka, ale wpływ ocieplania na planetę może być katastrofalny w skutkach. Rezultatem...

poleca87%

Środowisko w pomieszczeniach mieszkalnych i zakładach pracy

1.W przeciwieństwie do środowiska zewnętrznego pomieszczenia mieszkalne i pracy charakteryzuje ograniczona,zamknieta przestrzeń.Mierzy się ją kubaturowo powierzchnią podłogi i wysokością.W pomieszczeniach są ograniczone możliwości wymiany...

poleca85%

Wahania klimatu - czy są naturalne?

Znosząc najgorsze kaprysy pogody i temperatury, które rzadko wznosiły się powyżej minus 30 stopni, naukowcy z projektu EPICA prowadzili swoje badania. We wschodniej części Antarktydy w stacji polarnej Dome Concordia wywiercili w lodzie otwór o dł....

poleca85%

Efekt cieplarniany

1.Skład chemiczny powietrza: <BR>Azot 78% <BR>Tlen 21% <BR>Inne 1% (CO2 0,03%) <BR> <BR>1800 r. Zawartość dwutlenku węgla wynosiła 0,028% <BR>2000 r. Zawartość dwutlenku węgla wynosiła 0,036% <BR>...

Ciekawostki ze świata