profil

Atmosfera

2021-09-05
poleca 85% 219 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
budowa atmosfery budowa atmosfery

Atmosfera - to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek i stałych

Ciekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki azot - 78,08, tlen - 20,95 argon - 0,93, neon - 0,002

Hel - 0,0005, krypton - 0,0001 wodór - 0,00005

Zmienne składniki: para wodna od0% do 4% so2 , no2

Domiszki - krople wody i kryształki lodu, cząstli dymu

Atmosfera - to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek - stałych i ciekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki azot - 78,08, tlen - 20,95 argon - 0,93, neon - 0,002

Hel - 0,0005, krypton - 0,0001 wodór - 0,00005

Zmienne składniki: para wodna od 0% do 4% so2 , no2

Domiszki - krople wody i kryształki lodu, cząstki dymu ,sadzy , popioły itp.

Troposfera - warstwa przyziemna o największej gęstości , gdyż zawiera 0,8 masy powietrza i prawie całą ilość pary wodnej – wysokość od 6 do 8 km nad biegunami i od 15 do 18 km nad równikiem spadek temp. Wraz z wysokością 0,6 na 100 m (do około –55)
- spadek ciśnienia ze wzrostem wysokości o 1mm słupa rtęci na 11 km wysokości
- proces kondensacji pary wodnej –chmury - opady atmosferyczne
- wiatry – spowodowane różnicą ciśnienia – przemieszczanie mas – prądy konwekcyjne
- góra - wstępujący - turbulencje – nieuporządkowany ruch powietrza w warstwie przy gruntowej wiatru o podłoże i różnicą temp. – procesy kształtujące pogodę
- tropopauza – warstwa przejściowa o grubości do 1 km

Stratosfera – do wysokości 30 km powietrza rozrzedzone zachodzą bardzo silne poziome

Ruch powietrza – prądy strumieniowe, (następuje wzrost temp od około 25)
Związane z pochłanianiem promieniowania nadfioletowego przez ozon (pochłania całkowicie promieniowanie fal 1500 do 2920 nanometrów i przy 50 km 0 s C najwięcej ozonu na wysokości od 20 do 50 km – to cześć stratosfery to ozonosfera – pod wpływem promieniowania chemii słonecznego zachodzą przemiany O2 w O3 (alotropowa odmiana tlenu)
- stratopałza – ma stałą temp około 0C

Mezosfera – od 50 do 90 km poziom do którego sięga główna część atmosfery obejmująca
99,5% całej jej masy temp wzrasta od 0C do 10C na wysokości 55 km następnie spada wraz z wysokością do –80C na wysokości od 75 do 80 km i do –110C na 90 km . mezopałza

Termosfera - od 90 do 800km wzrost temp do 100C na wysokości 120 km i do 1500C

Związany z apsorcją promieni słonecznych przez cząstkowy tlen o2 i azot n2 bardzo silnie rozrzedzone powietrze – jonosfera na wysokości od 120 do 300 km silnie zjonizowana
powietrze charakteryzuje się silnym przewodnictwem elektrycznym , które wiąże się z jonizacją atomów pod wpływem promieni nadfioletowych. Występowanie zorzy polarnej
w związku ze świeceniem zjonizowanych atomów azotu i tlenu od warstwy jonosfery odbijaja
się fale radiowe jedynie bardzo krótki fale (od1 do 15cm) przenikają przez jonosfere
dzięki temu możliwe jest sterowanie z ziemi satelitami

Egsosfera - wysokość od 1000 do 1200 km lub (lub 2000 km) atmosfera przechodzi w przestrzeń między planetarną obniżanie temp by w przestrzeni między planetarnej osiągnąć

Temp –273C nazywana warstwą rozproszenia gazu jej granica jest już nie uchwytna

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty