profil

Geografia

(15)
poleca84%

Procesy endogeniczne - notatka

1. Procesy endogeniczne: > trzęsienia Ziemi - są to pojedyncze wstrząsy lub serie drgań. Podczas trzęsień Ziemi występuje: a) hipocentrum - ośrodek trzęsienia b) epicentrum - miejsce na powierzchni Ziemi Rodzaje trzęsień Ziemi: -...

poleca84%

Procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi

Do procesów egzogenicznych zaliczamy: - wietrzenie skał, - działalność wiatru, - działalność wód płynących, - działalność lodowców - działalność morza. Wietrzenie skał – proces zmiany właściwości fizycznych i chemicznych skał...

poleca82%

Działalność lodowca kontynentalnego w Polsce.

Ostatnim wielkim wydarzeniem geologicznym, które miało wpływ na budowę geologiczną Polski oraz jej ukształtowanie powierzchni, a także dużej części Europy było zlodowacenie plejstoceńskie. Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu nastąpiło znaczne...

poleca75%

Formy rzeźby - czynniki rzeźbotwórcze, proces twórczy

FORMY RZEŹBY-CZYNNIKI RZEŹBOTWÓRCZE-PROCES TWÓRCZY pagórek -woda, materiał skalny-spływanie stożek napływowy- materiał skalny-akumulacja doliny rzeczne-woda(rzeka) , materiał skalny -erozja wgłębna, transport i akumulacja kanion- woda,...

poleca84%

Gleba i jej właściwości

Praca w załączniku - dużo zdjęć i doświadczenia potwierdzające niektóre właśwości gleby.

poleca84%

Rzeźba powierzchni i jej rodzaje

Rzeźba powierzchni to wszelkie nierówności powierzchni Ziemi Ze względu na wielkość: mikro – makrorzeźba Ze względu na genezę: naturalna i antropogeniczna Ze względu na cechy form rzeźby: formy wypukłe (wzniesienia) i wklęsłe (obniżenia)...

poleca84%

Minerały.

Tygrysie oko, odmiana kwarcu zawierająca domieszki amfiboli (głównie krokidolitu) w postaci drobnych włókienek, powodujących załamywanie się promieni światła padających na minerał i tworzących efekt kociego oka. Barwa żółta lub brunatna. Połysk...

poleca84%

Pierwiastki warunkujące żyzność gleby

Żyzność gleby, zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby zapewniający roślinom odpowiednie warunki wzrostu (odpowiednie składniki pokarmowe, wodę i powietrze glebowe). Naturalna żyzność gleby jest wynikiem procesu...

poleca82%

Gleba

GLEBA. Gleba to cienka i delikatna warstwa lekkiego materiału, pokrywająca twarde skały na większości powierzchni Ziemi. To dzięki glebie istnieje świat roślin i zwierząt. Gleba zbudowana jest z trzech podstawowych elementów. Pierwszym z nich...

poleca85%

Wulkanizm

<BR> <BR>Wulkanizmem nazywamy ogół zjawisk związanych z wydostawaniem się law i towarzyszących im stałych i gazowych substancji na powierzchnie i je zastyganiem. <BR> <BR>Klasyfikacja wulkanów: <BR>- ze względu...

poleca75%

Skały minerały, surowce mineralne, szkło.

1. Skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej: Skorupa Ziemska (litosfera) jest zbudowana ze skał utworzonych z minerałów. W ich skład wchodzą przeważnie minerały skałotwórcze, które stanowią stosunkowo nieliczna grupę. Pozostałe jakkolwiek...

poleca85%

Kopalne odmiany węgla

Węglami kopalnymi są: szungit, antracyt, węgiel kamienny, węgiel brunatny i torf. Węgle kopalne to skały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych, które złożone są z szeregu związków organicznych...

poleca85%

Węgiel

Węgiel zajmuje szczególne miejsce wśród pierwiastków. Część jego związków tradycyjnie należy do grupy związków nieorganicznych, ale większość należy umieścić w grupie związków organicznych. Podział ten obecnie ma znaczenie wyłącznie tradycyjne,...

poleca88%

Minerały

Geografia- minerały Minerały to zbiór pierwiastków lub związków chemicznych powstałych w skorupie ziemskiej w sposób naturalny Znanych jest około 4000 minerałów Minerały skałotwórcze to: -Kwarc, skaleń, mika, kalcyt, piroksen, magnetyt...

poleca85%

Minerały (II LO)

Minerały skałotwórcze – to najpowszechniej występujące w przyrodzie. Ich charakterystycznymi cechami są ich zróżnicowanie kolorystyczne – są to minerały matowe, np. kwarc, kalcyt, skaleń, nika, ortoklaz, apatyt, fluoryt, gips, talkyt. Minerały...