profil

Ciśnienie atmosferyczne, niż, wyż, wiatr itp.

poleca 85% 1819 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ciśnienie atmosferyczne - stosunek wartości siły z jaką słup powietrza atmosferycznego naciska na powierzchnie ziemi do powierzchni na jaką ten słup naciska

Niż atmosferyczny- układ zamkniętych izobar z ciśnieniem malejącym do centrum

Wyż atmosferyczny- układ zamkniętych izobar z ciśnieniem wzrastającym do centrum

Izobary- linie łączące punkty na mapie klimatycznej o takiej samej wartości ciśnienia atmosferycznego. W danej chwili

Wiatr- poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi, z wyż. Do niż.

Izotermy – linie łączące punkty o tej samej temperaturze powietrza.

Izohieta to izolinia łącząca punkty na mapie klimatycznej o takich samych wartościach sum opadów frontalny

Obrazek ilustrujący ruch mas powietrza względem równika w załączniku

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem