profil

Słownik pisarzy

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
p
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca39%

Parandowski Jan

Powieściopisarz, eseista, tłumacz, historyk, wykładowca uniwersytecki. Wybitny znawca kultury starożytnej. Miał rozległe zainteresowania humanistyczne. Na uniwersytecie we Lwowie studiował filozofię, filologię klasyczną, historię sztuki, archeologię i polonistykę. Wiele podróżował, zwiedził Grecję i Włochy. Podczas II wojny światowej brał czynny udział w działalności literackiej polskiego podziemia. Angażował się w liczne prace na rzecz kultury. Był prezesem polskiego Pen Clubu. Debiutował...

poleca50%

Pasek Jan Chryzostom

Przedstawiciel zubożałej szlachty, którego jedyny utwór Pamiętniki (1836) jest źródłem wiedzy o życiu szlachty i kulturze sarmackiej. Kształcił się w kolegium jezuickim, ale szybko zaniechał edukacji na rzecz służby żołnierskiej. Walczył ze Szwedami, uczestniczył w walkach w Danii, w wojnie z Moskwą. Interesował się sprawami publicznymi, brał udział w obradach sejmu, w elekcjach. Po kilkunastu latach wojennej tułaczki ożenił się, by wieść spokojne życie ziemianina. W pamiętnikach spisał...

poleca59%

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria

Poetka i dramatopisarka. Zasłynęła przede wszystkim jako autorka liryki miłosnej. Pochodziła zeznanej rodziny malarzy – Kossaków. Od dzieciństwa chorowita, wykształcenie zdobywała, ucząc się w domu. Debiutowała tomem wierszy Niebieskie migdały (1922). Należała do twórców bliskich grupie Skamander. Wiele podróżowała. Odwiedziła Francję, Włochy, Grecję, Turcję, Afrykę Północną. Okres II wojny światowej spędziła na emigracji – najpierw we Francji, później w Anglii, gdzie zmarła z powodu...

poleca58%

Peiper Tadeusz

Poeta, teoretyk literatury, dramatopisarz, prozaik.Główny przedstawiciel i twórca programu Awangardy Krakowskiej. Studiował w Polsce i za granicą.Internowany podczas I wojny światowej, przebywał w obozie we Francji, potem wyjechał do Hiszpanii, gdzie nawiązał współpracę z wieloma czasopismami. Także po powrocie do Polski pracował dla „Gońca Krakowskiego” i „Nowej Reformy”. Współredagował „Nową Sztukę” oraz własne czasopismo „Zwrotnica”. Program nowej poezji przedstawił w traktacie Nowe...

poleca50%

Petrarca Francesco

Włoski poeta, historyk, dyplomata, humanista, wielbiciel antyku. Szczególnie ważnym momentem w jego życiu okazało się spotkanie Laury, ukochanej kobiety. Miłość do niej trwała przez całe życie i to właśnie pod wpływem tego uczucia powstały Canzoniere (Sonety do Laury) – zbiór 317 utworów. Nie wiadomo, czy dziewczyna istniała naprawdę, z pewnością jednak wywarła ogromny wpływ na życie i twórczość artysty. Petrarca określił pewien wzorzec liryki miłosnej: tworzona pod wpływem silnego...

polecab/d

Plath Sylvia

Poetka, powieściopisarka amerykańska. Pochodziła z rodziny emigrantów. Wcześnie wykazywała uzdolnienia literackie, po śmierci ojca, gdy miała 8 lat,napisała wiersz Daddy . Studiowała w Smith College, później wykładała tam literaturę i język angielski. Szczególnie inteligentna, zdolna, otrzymywała stypendia naukowe, dużo podróżowała. Wyszła za mąż za angielskiego poetę Teda Hughesa. Małżeństwo początkowo udane, później stało się przyczyną cierpień z powodu zdrady męża. Słaba psychicznie,...

polecab/d

Poe Edgar Allan

Amerykański poeta, prozaik, krytyk i redaktor.Pochodził z aktorskiej rodziny, lecz, wcześnie osierocony,był wychowywany przez rodzinę Allanów. Konflikty z przybranym ojcem spowodowały, że zrezygnował ze studiów na uniwersytecie i wstąpił do wojska. Poetycki debiut Poego to zbiór poezji Tamerlan i inne wiersze (1827). Z pisarstwa usiłował utrzymać siebie i żonę. W poszukiwaniu pracy wielokrotnie przenosił się z miasta do miasta. Pracował dla różnych czasopism. Był redaktorem, krytykiem....

poleca80%

Poświatowska Halina

Poetka, autorka liryki refleksyjnej i miłosnej. Od dzieciństwa chorowała, spędzając w szpitalu długie okresy. W sanatorium poznała swego przyszłego męża, również chorego na serce, który zmarł po dwóch latach małżeństwa. Dzięki staraniom lekarzy wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by tam leczyć wadę serca. Pobyt przedłużyła i zaczęła studiować w Smith College. Uczyła się wówczas języków obcych, pisała wiersze,zajmowała się tłumaczeniami. Po powrocie do Polski studiowała filozofię na...

polecab/d

Potocki Wacław

Przedstawiciel nurtu ziemiańskiego w polskiej poezji barokowej. Pochodził z rodziny, w której podtrzymywano tradycje patriotyczne. Był zaangażowany w działalność publiczną. Uczestniczył w sejmikach, reprezentując ziemiaństwo, występował przeciwko anarchii szlacheckiej, był zwolennikiem tolerancji religijnej. Walczył przeciw Szwedom. Prawie całe życie spędził gospodarząc w swoim majątku. Bardzo dużo pisał, uznając twórczość za formę służby społecznej. Jego utwory zostały zebrane w dwa tomy:...

poleca100%

Proust Marcel

Pisarz francuski, eseista, tłumacz. Od dzieciństwa chorował na astmę, co miało wpływ na jego życie i twórczość. Studiował prawo i nauki polityczne,a potem zajął się wyłącznie twórczością pisarską. Człowiek o neurastenicznej osobowości, nad wyraz wrażliwy, pobudliwy. Wiódł życie dandysa, był znaną postacią w literackim świecie Paryża. Pierwsze teksty literackie powstały w jego wczesnej młodości. W 1896 ukazał się zbiór opowiadań Rozkosze i dnie , które najpierw były publikowane w...

poleca60%

Prus Bolesław

Powieściopisarz, nowelista, publicysta. Wybitny twórca epoki pozytywizmu. Wcześnie osierocony,wychowywany był przez krewnych. Walczył w powstaniu styczniowym. Wykształcenie zdobywał w Szkole Głównej w Warszawie, potem w Puławach. Zajmował się działalnością publicystyczną, a także naukową. Był dziennikarzem, reporterem. Współpracował z wieloma czasopismami, np. „Kurierem Warszawskim”,„Nowinami”, „Tygodnikiem Ilustrowanym”. W nich także publikował swoje teksty, m.in. humoreski, felietony,...

poleca84%

Przerwa-Tetmajer Kazimierz

Poeta, powieściopisarz, dramaturg. Wybitny twórca Młodej Polski. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i już wtedy pisał wiersze. Zajmował się także pracą dziennikarską. Wychowany na Podhalu, był miłośnikiem Tatr i folkloru góralskiego. Debiutował tomem Poezje (1891). Później pojawiały się kolejne tomy tej serii. Pierwsza i druga seria Poezji spotkały się z uznaniem i zyskały miano sztandarowych utworów modernistycznych, a poetę uznano za wyraziciela idei końca wieku. W...

poleca70%

Przyboś Julian

Poeta, eseista, tłumacz. Jeden z głównych przedstawicieli Awangardy Krakowskiej. Redaktor czasopisma „Zwrotnica”, na łamach którego publikowali poeci Awangardy. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, był nauczycielem. Lata II wojny światowej spędził we Lwowie, a potem w rodzinnych stronach na Rzeszowszczyźnie. Po wojnie zaangażował się w działalność społeczną i polityczną. Był posłem, prezesem Związku Literatów Polskich, dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej. Współpracował z...

poleca72%

Przybyszewski Stanisław

Pisarz, teoretyk sztuki. Barwna postać okresu Młodej Polski. Młodość spędził w Niemczech, poznając literaturę i filozofię. Pod wpływem filozofii Nietzschego napisał artykuły, które wzbudziły zainteresowanie kreatorówów czesnego życia kulturalnego, m.in. Hanssona i Strindberga . Przez pewien czas przebywał w Niemczech, potem we Francji i Hiszpanii. W tym czasie pisał szkice literackie na temat znanych postaci, np. Chopina, Nietzschego, oraz powieści. W 1898 przybył do Polski i objął...

poleca86%

Puszkin Aleksander

Poeta, dramaturg, powieściopisarz rosyjski tworzący w epoce romantyzmu. Jego pierwsze utwory– elegie, ody – powstały podczas nauki w Carskim Siole i były pisane w duchu klasycyzmu. Podczas pobytu w Petersburgu nawiązał kontakty z dekabrystami (ruch rewolucyjny, wolnościowy,działający w Rosji na początku XIX w., zmierzający do zniesienia poddaństwa chłopów, obalenia caratu). W powstających w tym czasie utworach poruszał zagadnienia społeczne i polityczne. Za tę formę wspierania ruchu...

p
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z