profil

Słownik pisarzy

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
w
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca88%

Wańkowicz Melchior

Autor opowiadań, esejów, wspomnień. Reportażysta,korespondent wojenny. Pochodził z rodziny ziemiańskiej mieszkającej na Kresach. Studiował w Krakowie nauki polityczne i prawo. Działał w organizacjach studenckich o charakterze konspiracyjnym. Pracował społecznie. Był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych. W okresie międzywojennym założył wydawnictwo Rój. W 1934 ukazały się dwie pierwsze książki pisarza: Szczenięce lata (wspomnienia z dzieciństwa) i Opierzona rewolucja (reportaże z Rosji)....

poleca13%

Wat Aleksander

Poeta, prozaik, tłumacz. Jeden z twórców polskiego futuryzmu. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z pismami awangardowymi,m.in. z „Nową Sztuką”. Debiutował w 1920 utworami futurystyczno-dadaistycznymi. Wtedy także ukazała się jego pierwsza książka Ja z jednej strony i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka . Sympatyzował z komunizmem. Na początku II wojny światowej przebywał we Lwowie, później aresztowany przez NKWD trafił do więzień radzieckich, a...

poleca64%

Wergiliusz

Najwybitniejszy z epików rzymskich. Poeta czasów Oktawiana Augusta głoszący pochwałę jego rządów. Uznaje się go za twórcę narodowej epopei rzymskiej, nawiązującej do legendarnego pochodzenia Rzymian, którzy rzekomo mieli wywodzić się od Trojan. Jego dzieło Eneida było wzorowane na greckich eposach Iliadzie i Odysei  Homera . W XII księgach autor ukazał losy Eneasza, jednego z Trojan, który opuścił zdobytą przez Greków Troję i w nowym miejscu, Italii, założył silne państwo. Wergiliusz...

poleca43%

Wierzyński Kazimierz

Poeta, prozaik, tłumacz. Studiował filozofię, literaturę i historię. Był współzałożycielem ugrupowania Skamander, współtwórcą kabaretu Pod Picadorem. Współpracował z wieloma czasopismami, m.in. „Kulturą”, „Gazetą Polską”. Okres II wojny światowej spędził na emigracji i już nie wrócił do kraju. Debiutował tomem Wiosna i wino (1919), a potem ukazał się zbiór Wróble na dachu (1921). W wierszach tych wyrażał entuzjastyczny stosunek do świata, radość życia. Z czasem tematyka jego utworów...

poleca43%

Wilde Oscar

Angielski poeta, prozaik, autor dramatów. Zwolennik nowatorskiej koncepcji sztuki i życia, których wartość oceniana jest według kategorii estetycznych. Był bardzo zdolny, studiował w Oxfordzie. Debiutował tomem Poezje (1881). W Paryżu zawarł znajomość z przedstawicielami cyganerii artystycznej. Wiódł życie dandysa, a po wyjeździe do Londynu nadal kreował swój wizerunek. Sławę zapewniła mu powieść Portret Doriana Graya (1891), w której wyraził swój pogląd na sztukę i która stanowi duchową...

poleca67%

Witkiewicz Stanisław Ignacy

Dramaturg, powieściopisarz, malarz, teoretyk sztuki.Człowiek wybitny, o niepospolitej osobowości, od dzieciństwa związany ze światem sztuki i artystów. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Brał udział w walkach podczas I wojny światowej. Po wojnie szybko stał się postacią znaną. Ogłosił wiele rozpraw teoretycznych, m.in. Nowe formy w malarstwie (1919), Sztuki estetyczne (1922). Jest twórcą teorii Czystej Formy , która miała być ratunkiem przed upadkiem cywilizacji. Według...

polecab/d

Wojaczek Rafał

Poeta współczesny. Buntownik, skandalista. Studiował polonistykę, lecz studiów nie ukończył. Debiutował w 1965 w miesięczniku „Poezja”. Jest autorem czterech zbiorów wierszy. Dwa z nich – Sezon (1969), Inna bajka (1970) – ukazały się za jego życia, dwa kolejne – Którego nie było (1972) oraz Nie skończona krucjata (1972) – po śmierci. Zachowywał się kontrowersyjnie. Był pobudliwy i rozemocjonowany. Leczył się w szpitalu psychiatrycznym. Trafił do więzienia za zakłócanie spokoju...

poleca50%

Wolter

Wybitna osobowość epoki oświecenia. Poeta,powieściopisarz, publicysta, dramaturg, prawnik,historyk, filozof. Był racjonalistą i deistą, zwolennikiem tolerancji religijnej. Zdobył miano wolnomyśliciela. Głosił hasła równości społecznej, zabiegał o prawa dla mieszczan. Krytykował stosunki feudalne, a zwłaszcza Kościół i arystokrację. Za głoszone idee był więziony w Bastylii, a nawet musiał opuścić Francję. Jego postawa oraz poglądy określone zostały mianem wolterianizmu – jego podstawę...

poleca100%

Wyspiański Stanisław

Dramatopisarz, poeta, malarz, projektant, reformator teatru. Wybitny artysta młodopolski. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów Jan Matejko zaangażował go do pracy przy tworzeniu polichromii kościoła Mariackiego w Krakowie. Współpracował z Teatrem Miejskim, na którego deskach wystawił Warszawiankę (1898). Był ilustratorem krakowskiego „Życia”. Został wykładowcą w ASP, współtworzył projekt zabudowy...

w
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z