profil

Poświatowska Halina

poleca 80% 5 głosów

1935-1967

Poświatowska HalinaPoetka, autorka liryki refleksyjnej i miłosnej. Od dzieciństwa chorowała, spędzając w szpitalu długie okresy. W sanatorium poznała swego przyszłego męża, również chorego na serce, który zmarł po dwóch latach małżeństwa. Dzięki staraniom lekarzy wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by tam leczyć wadę serca. Pobyt przedłużyła i zaczęła studiować w Smith College. Uczyła się wówczas języków obcych, pisała wiersze,zajmowała się tłumaczeniami. Po powrocie do Polski studiowała filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem została asystentką i zaczęła pisać pracę doktorską. Przebywała na stypendium w Paryżu. Debiutowała liryką miłosną w 1956 w „Gazecie Częstochowskiej”. Jej pierwszy zbiór poezji nosił tytuł Hymn bałwochwalczy (1958). Poetka przez całe życie zmagała się z chorobą serca, zmarła kilka dni po przeprowadzeniu drugiej operacji. Choroba i cierpienie miały bardzo duży wpływ na jej psychikę, na sposób postrzegania świata.W wierszach o charakterze refleksyjnym podejmowała temat miłości, śmierci, osamotnienia. Wydała zbiory poezji Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk (1966), Jeszcze jedno wspomnienie (1968). Jest także autorką prozy poetyckiej Opowieść dla przyjaciela (1967).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Poświatowska Halina