profil

Potocki Wacław

poleca 34% 3 głosy

1621-1696

Potocki WacławPrzedstawiciel nurtu ziemiańskiego w polskiej poezji barokowej. Pochodził z rodziny, w której podtrzymywano tradycje patriotyczne. Był zaangażowany w działalność publiczną. Uczestniczył w sejmikach, reprezentując ziemiaństwo, występował przeciwko anarchii szlacheckiej, był zwolennikiem tolerancji religijnej. Walczył przeciw Szwedom. Prawie całe życie spędził gospodarząc w swoim majątku. Bardzo dużo pisał, uznając twórczość za formę służby społecznej. Jego utwory zostały zebrane w dwa tomy: Ogród fraszek oraz Moralia. Były to fraszki i wiersze, które dotyczyły zagadnień politycznych, religijnych, społecznych, obyczajowych. Ponieważ miał na uwadze dobro ojczyzny, poruszał tematy i zagadnienia, które w renesansie podejmowali Piotr Skarga czy Andrzej Frycz Modrzewski. Był poetą moralistą, krytycznie ustosunkowanym do klasy społecznej, którą sam reprezentował. Jego utwory stanowiły swoisty komentarz do aktualnych wówczas zjawisk i wydarzeń życia społecznego. Jest także autorem eposu Transakcja wojny chocimskiej. Opracował również Poczet herbów, który stanowi skarbnicę wiedzy z zakresu heraldyki.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Potocki Wacław