profil

Wiedza o społeczeństwie

(6)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Rzecznik Praw Obywatelskich - pytania i odpowiedzi

Jak wybierany jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat. Jaką rolę odgrywa Rzecznik Praw Obywatelskich? - Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym...

poleca85%

Młody obywatel w urzędzie

SPOSOBY NABYWANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO 1) zasada krwi – urodzenie z rodziców, gdzie przynajmniej jeden rodzic ma obywatelstwo polskie, 2) zasada ziemi – jeżeli dziecko jest znalezione a nie znamy rodziców, 3) naturalizacja – nadanie...

poleca95%

Obywatelstwo polskie i unijne

Obywatelstwo - więź prawna jednostki i państwa. Polega ona na obustronnych obowiązkach i prawach. Obywatelskość - właściwa postawa obywatela wobec państwa oraz zaangażowanie w sprawy publiczne. Obowiązki obywatela: -wierność RP oraz troska...

poleca87%

Podaj cechy państwa - totalitarnego, autorytarnego, demokratycznego

Państwo totalitarne - zasada wodzostwa i kult jednostki - legitymizacja władzy przez stałe masowe poparcie - zmonopolizowana władza państwowa skupiona w rękach jednej partii - dominacja interesu państwa nad interesem jednostki i jej...

poleca85%

Życie publiczne

Strefa życia publicznego obejmuje: -politykę -gospodarkę -kultura Mass media: -telewizja -radio -prasa -internet Inicjatywa obywatelska przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateku mających czynne prawo wyborcze do sejmu....

poleca88%

Proces wyborczy

Uczestnictwo polityczne ma trzy formy: -konwencjonalne np. wybory, referenda -niekonwencjonalna --legalne (inicjatywy, petycje, listy, strajki_ --nielegalne (okupowanie miejsc pracy, budynków uż. publicznej) -Symboliczne (udział w św....