profil

Młody obywatel w urzędzie

poleca 85% 752 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SPOSOBY NABYWANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
1) zasada krwi – urodzenie z rodziców, gdzie przynajmniej jeden rodzic ma obywatelstwo polskie,
2) zasada ziemi – jeżeli dziecko jest znalezione a nie znamy rodziców,
3) naturalizacja – nadanie obywatelstwa cudzoziemcom przez Prezydenta RP lub na mocy decyzji wojewody
PRAWA OBYWATELA UE
- czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego,
- prawo wyborcze w wyborach lokalnych w innym państwie UE, jeżeli jesteśmy tam zameldowani,
- prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego,
- prawo do opieki konsularnej,
- swobodne poruszanie się po obszarze wspólnoty,
- podejmowanie pracy,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- przepływ kapitału
OGRANICZENIA JAKIE MAJA OSOBY PRZEBYWAJĄCE W POLSCE POSIADAJĄCE OBYWATELSTWO INNEGO PAŃSTWA
- wyłączenie praw wyborczych,
- zakaz zatrudnienia cudzoziemców jako kapitanowie, oficerowie itp. , nie mogą również być adwokatami
- wykonywanie praw politycznych,
- zakaz zajmowania stanowisk publicznych,
- ograniczenie w zakresie posiadanie własności nieruchomej,
- pomoc społeczna świadczona z budżetu państwa.
ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W POLSCE
- ukończenie 18 lat,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- dysponowanie pełnia praw politycznych,
- czynne prawo wyborcze ( prawo do udziału w głosowaniu),
- bierne prawo wyborcze ( prawo do bycia wybranym),
- prawo głosowanie korespondencyjnego lub przez pełnomocnika ( osoby powyżej 75 lat i niepełnosprawne),
- prawo do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania,
- prawo osób niepełnosprawnych do głosowania poza własnym okręgiem wyborczym w lokalu przystosowanym do ich potrzeb
ORDYNACJE WYBORCZE
1)Proporcjonalna – każdemu z ugrupowań przysługuje liczba mandatów odpowiednia do liczby oddanych głosów na dana partię. Oznacza to , że obywatele z danego okręgu wyborczego wybierają wielu kandydatów ( wybory do Sejmu)
2)Większościowa – w każdym kręgu wyborczym do zdobycia jest tylko jeden mandat ( wybory na Prezydenta RP, do senatu, oraz wójtów, burmistrzów itd.)
3)Mieszana – redukowanie wad obu systemów i połączenie ich zalet ( Niemcy, Włochy)
UPRAWNIENIA URZĘDÓW ADMINISTRACJI W POLSCE
1)W urzędzie gminy/miasta załatwiamy: akt urodzenia, ślubu i zgonu; dowód osobisty; zameldowanie i wymeldowanie; zgodę na wycinkę drzew; zgodę na hodowlę psa rasy uznanej za agresywną; zasiłek rodzinny; przydział mieszkania komunalnego; akt pełnomocnictwa do głosowanie na wyborach
2)W urzędzie powiatowym załatwiamy: dowód rejestracji pojazdu mechanicznego; prawo jazdy; zgodę na zmianę imienia lub nazwiska; zasiłek dla bezrobotnych i pomoc w zakresie pośrednictwa pracy;
3)W urzędzie wojewódzkim załatwiamy : paszport; wizę na prace w Polsce; sprawy związane z obywatelstwem polskim; zgodę na pobyt cudzoziemca w Polsce
PROBLEM FREKWENCJI WYBORCZEJ W POLSCE
Aktualnie w Polsce jest niska frekwencja wyborcza, ponieważ obywatele mają różne przyczyny aby nie oddawać głosów. Ludzie uważają, że ich głos nie ma żadnego znaczenia, co jest błędne. Młodzież nie ma zaszczepionych wartości patriotycznych lub niektórzy ludzie uważają, że dla nich nie ma takiej partii na którą mogliby zagłosować. Starsze społeczeństwo pamięta czasy komuny i żyją w przeświadczeniu, że wybory SA ustawione, więc nie mają po co głosować. Mało ludzi wierzy w zapewnienia polityków, ponieważ w Polsce tak jak było tak jest nadal, mało się zmieniło jeśli chodzi np. o pieniądze ( wypłaty, emerytury, renty, opłacanie rachunków itp.), dlatego uważają, że zmiana partii nic nowego nie wniesie. Z powody wyżej wymienionych przyczyn w Polsce organizuje się kampanię zachęcającą ludzi do wyborów. Z roku na rok frekwencja jest coraz większa, bo w 2009r. wynosiła 24,5%, a już w 2011r aż 49%. W 2011r. wprowadzono dla niewidomych specjalne nakładki na karty z alfabetem Braille’a, a w przyszłości ma zostać wprowadzony system głosowania on-line. Dzięki takim patentom frekwencja w Polsce z roku na rok może się zwiększać.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy
Rozkład materiału