profil

Procesy endogeniczne - notatka

poleca 84% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Procesy endogeniczne:

> trzęsienia Ziemi - są to pojedyncze wstrząsy lub serie drgań.

Podczas trzęsień Ziemi występuje:
a) hipocentrum - ośrodek trzęsienia
b) epicentrum - miejsce na powierzchni Ziemi

Rodzaje trzęsień Ziemi:
- tektoniczne 90%
- wulkaniczne 7%
- zapadowe 3%

> wulkanizm - zjawisko związane z wydobywaniem się magmy na powierzchnię Ziemi (lawa)

Typy wulkanów:
a) szczelinowe - rzadka lawa wydostaje się szczeliną
b) stożkowe - efuzywne i eksplozywne
c) stratowulkany - wulkany mieszane

> plutonizm - krzepnięcie magmy w skorupie ziemskiej

> ruchy górotwórcze (orogeniczne):
- góry fałdowe - sfałdowanie i wypiętrzenie osadów skalnych (Alpy, Karpaty)
- góry zrębowe - pionowe przemieszczanie się mas skalnych wzdłuż uskoków tektonicznych (Sudety, Schwarzwald)

> ruchy lądotwórcze (epejrogeniczne) - powalone i długotrwałe ruchy skorupy ziemskiej spowodowane naciskiem magmy od wnętrza na litosferę.

Podoba się? Tak Nie