profil

Chemia

(109)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Zanieczyszczenia powietrza - referat

Powietrze – mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węgla, pary wodnej i innych. Skroplone powietrze służy do otrzymywania tlenu i azotu. Prócz stałych...

poleca81%

Wpływ używek (alkohol, narkotyki, papierosy) za zdrowie i życie człowieka.

Wpływ używek (alkohol, narkotyki, papierosy) za zdrowie i życie człowieka. Ludzie uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych, hazardu, seksu, nadmiernego lub niedostatecznego jedzenia oraz wielu innych...

poleca84%

Znaczenie soli w życiu człowieka.

Znaczenie soli w życiu człowieka. Sól zwana jest inaczej „białym złotem” pełni znaczną role w naszym życiu gdyż chroni przed zepsuciem, pełni funkcje symboliczne, jest bogactwem naturalnym. W krystalicznej formie jest stabilizatorem...

poleca83%

Zanieczyszczenia wód naturalnycj i sposoby ich oczyszczania

1. Rola wody w organizmach żywych. Woda jest nierozerwalnie związana z życiem. Bez wody życie nie istnieje. Woda stanowi dwie trzecie ciała człowieka: jest głównym składnikiem krwi, zawiera ją też każdy nasz organ. Każdego dnia nasz...

poleca84%

Zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka

Do najważniejszych grup związków nieorganicznych należą: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole i wodorki, ale w tej grupie znajdują się również: azotany, borany, bromki, chlorany, chlorki, chromiany, cyjanki, fosforany, krzemiany, manganiany,...

poleca84%

Węgle kopalne

Historia powstawania Za początek historii powstawania węgli kopalnych uważa się karbon – okres geologiczny w erze paleozoicznej. Era ta zaczęła się około 360 mln lat temu, trwała około 70 mln lat. W tym czasie zaczęły osadzać się na Ziemi...

poleca84%

Referat o Siarce pisane w Pierwszej osobie.

Moim symbolem, czyli siarki jest S. Nazwa łacińska to "sulfur" oznaczająca "kamień piekielny". Mam 16 protonów, elektronów i neutronów. Odkryto mnie w starożytności. Jestem niemetalem i ciałem stałym o żółtym, tłustym połysku. Moja gęstość wynosi...

poleca84%

Tlen - obszerna praca

Tlen to pierwiastek chemiczny o symbolu O (łacińska nazwa – oxygenium). Jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Leży w grupie 16 (VI A) i 2 okresie układu okresowego. Jego liczba atomowa to 8, a masa atomowa 16 [u]-unitów. Temperatura topnienia wynosi...

poleca84%

Sole wokół nas

Zastosowanie soli Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budownictwie, komunikacji, w przemyśle spożywczym i wielu innych. ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH SOLI: AZOTANY: Niektóre azotany...

poleca83%

Chemia kosmetyczna.

Temat: EKSTRAKTY Ekstrakt – inaczej wyciąg. Jest to roztwór otrzymywany w procesie ekstrakcji, zawierający składnik lub składniki ekstrahowane, rozpuszczalnik użyty do ekstrakcji oraz niewielką ilość innych składników mieszaniny pierwotnej....

poleca83%

Miedź i jej stopy

Stop jest mieszaniną jednorodną metali stopionych w odpowiedniej proporcji. Stopy różnią się właściwościami fizycznymi i chemicznymi od pierwiastków wchodzących w ich skład. Ich właściwości fizyczne, np. twardość, odporność na korozję,...

poleca83%

Cechy sprzężone z płcią . Hemofilia i daltonizm.

Na samym początku należałoby wyjaśnić co oznacza zwrot: cechy sprzężone z płcią, tak więc są to cechy warunkowane przez geny leżące w chromosomie X, ale nie związane z wykształceniem płci. Jest to proces sprzężenia genów, czyli łączenia genów...

poleca83%

Kwaśne deszcze

Referat jest w załączniku posiada miejsca na zdjęcia i obrazki które trzeba samemu wstawić bądź dokleić.

poleca84%

Sposoby techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na substancje toksyczne

W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką toksyczność lub silne działanie utleniające czy też wybuchowe i...

poleca79%

Węgiel kamienny

WĘGIEL KAMIENNY Węgiel kamienny jest paliwem kopalnym pochodzenia organicznego. Powstał w wyniku powolnych przekształceń tkanek roślinnych, rozkładu przez mikroorganizmy w warunkach ograniczonego dostępu tlenu oraz działania wysokiej...

poleca84%

Zastosowanie Izotopów

Spis Treści 1.Okładka 2.Spis Treści 3.Izotop-co to? 4.Napromieniowanie Żywności 5.Izotopy w Medycynie 6-7.Broń Jądrowa 8-9.Nauka i Technika Co to jest Izotop??? Wszystkie atomy tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę protonów i...

poleca84%

Miedź

MIEDŹ Miedź (Cu, łac. cuprum) - pierwiastek chemiczny, metal z XI grupy pobocznej. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są tylko dwa: 63 i 65. Znana jest od starożytności, od kiedy to była podstawowym składnikiem brązów....

poleca80%

Mikroelementy i makroelementy.

Mikroelementy i makroelementy - pierwiastki chemiczne występujące w bardzo małych (śladowych) ilościach w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Pomimo ich niewielkiej ilości są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych organizmów. Niedobór...

poleca83%

Zastosowanie izotopów. Wykorzystanie promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w życiu człowieka.

Reaktory jądrowe wytwarzają olbrzymie ilości izotopów promieniotwórczych. Izotopy promieniotwórcze powstają z nuklidów nie radioaktywnych poddanych głównie działaniu neutronów, które wnikając do jąder atomowych tworzą nowe jądra tego samego lub...

poleca84%

Gaz ziemny

GAZ ZIEMNY jest pochodzenia organicznego bądź nieorganicznego. Rozróżnia się gaz ziemny wulkaniczny, pochodzenia nieorganicznego (przeważnie niepalny), g.z. błotny będący produktem biologicznego rozkładu (składający się przede wszystkim z metanu),...

poleca81%

Cukry

Z cukrami spotykamy się ciągle w życiu codziennym, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nie zastanawiamy się czym są, z czego są zbudowane i jaka jest ich funkcja w naszym organizmie. Słysząc słowo „cukry” myślimy tylko o białych...

poleca84%

Średni skład czystego powietrza i jego ochrona przed zanieczyszczeniami

Średni skład czystego powietrza i jego ochrona przed zanieczyszczeniami Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów, tworzącą zewnętrzną strefę Ziemi. Jego średni skład stanowi wzorzec do oceny stopnia jego...

poleca81%

Zastosowanie izotopów

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Aby móc pisać o zastosowaniu izotopów powinno się najpierw wyjaśnić pojęcie izotopu. Izotopy (z greckiego „isos” – równy, „topos” – miejsce) są to odmiany tego samego pierwiastka...

poleca84%

Woda i jej znaczenie

Na początek chciałabym zwrócić uwagę na to, czym w ogóle jest woda. Jest ona związkiem tlenu z wodorem, niezwykle rozpowszechnionym i odgrywającym ważną rolę w przyrodzie. Ma postać bezbarwnej cieczy, pozbawionej zapachu i smaku. Woda ma wiele...

poleca84%

Czym są zanieczyszczenia wód

Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc, nimi - występują w zwiększonych ilościach. Do zanieczyszczeń wód zaliczamy...

poleca83%

Znaczenie soli w życiu człowieka

Solami nazywamy związki chemiczne wywodzące się z kwasów, w których atomy wodoru zostały zastąpione jonem lub jonami metalu. Sole są na ogół substancjami stałymi, krystalicznymi, najczęściej białymi. Choć znane są sole o różnych barwach np....

poleca82%

Znaczenie tworzyw i włókien sztucznych w życiu człowieka

Tworzywa sztuczne to ogólnie i powszechnie przyjeta nazwa materialów, których podstawowym (a nieraz wylacznym) skladnikiem sa substancje wielkoczasteczkowe. Ich dawna nazwa jest masa plastyczna, ale i obecnie stosowany plastik jest nieprawidlowy,...

poleca81%

Poliwęglany

1. Budowa Poliwęglany to grupa polimerów (związków chemicznych o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami), z grupy poliestrów, będących formalnie estrami kwasu węglowego....

poleca83%

MYDŁA

Cały referat dostępny jest w załączonym pliku w formacie .doc. Miłego korzystania :-)

poleca82%

Białka - podział, wiązania peptydowe, struktury, właściwości

Białko - jest to naturalny polipeptyd czyli polimer aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami polipeptydowymi. Białka należą do najważniejszych związków organicznych, potrzebnych żywemu organizmowi .Można je znaleźć w niemal każdej części...

poleca83%

Szkło

Szkło to twarda, krucha, bezpostaciowa, najczęściej przezroczysta masa zbudowana głównie z krzemianów. Skład szkła jest często wyrażany jako procentowa zawartość tlenków SiO2, tlenków litowców i berylowców, tlenków B2O3, PbO, Al2O3 itp. Szkło ma...

poleca82%

Ropa naftowa i gaz ziemny

Ropa naftowa Ropa naftowa, mieszanina węglowodorów, kwasów karboksylowych, fenoli, azotowych związków heterocyklicznych, żywic, związków metaloorganicznych. Skład ropy naftowej jest zmienny i zależy od miejsca wydobycia. Głównymi...

poleca83%

Węglowodory

Węglowodory to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów...

poleca81%

Rozwój poglądów na temat buodwy materii [ budowa materii ]

ROZWÓJ POGLĄDÓW NA TEMAT BUDOWY MATERII Jesteśmy otoczeni przez materię. Widzimy dookoła siebie przedmioty twarde lub miękkie, elastyczne lub sztywne, mocne lub delikatne, o różnych kolorach i zapachach, różne w dotyku. Są to liczne postacie...

poleca84%

Leki przeciwbólowe

Od niepamiętnych czasów medycyna ludowa stosowała mleczny sok wyciekający z niedojrzałych makówek jako skuteczny środek przeciwbólowy i nasenny. Zażywany w większych dawkach wywoływał sen letargiczny, a potem śmierć. W Polsce istniał niegdyś na...

poleca84%

Tlenki wokół nas

CO – tlenek węgla (II) Najważniejszymi związkami chemicznymi węgla są jego połączenia z tlenem, czyli tlenek węgla (II) i tlenek węgla (IV), znany jako czad, powstaje podczas spalania węgla i jego związków przy ograniczonym dostępie tlenu: 2C...

poleca82%

Korozja

Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. Rodzaje korozji: Korozja...

poleca80%

Sole i ich zastosowanie

1. Sole - związki chemiczne będące połączeniem atomów metali z resztą kwasową, gdzie z cząsteczki zasady zostały wyparte grupy wodorotlenowe, a z cząsteczek kwasów atomy wodoru, powstają w trakcie zobojętniania( neutralizacji) kwasów i...

poleca82%

Zanieczyszczenia wód

CZYM JEST WODA Woda jest najpowszechniejszym związkiem chemicznym na Ziemi. Jako lód i ciecz pokrywa 70% powierzchni Ziemi. Jest niezbędna do życia, wypełnia każdą żywą komórką i tworzy trzy czwarte naszego ciała. Odgrywa ważną rolę w ogromnej...

poleca83%

Powietrze

POWIETRZE Powietrze – mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych. Skroplone powietrze...

poleca80%

Węgiel Kamienny - rodzaje, złoża, przetwarzanie i zastosowanie

Chemia Węgiel Węgiel, carboneum, C, pierwiastek chemiczny należący do grupy IV A w układzie okresowym. Liczba atomowa 6, masa atomowa 12,0. Znanych jest 12 izotopów węgla, w tym 2 trwałe. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, ponadto w...

poleca80%

Tworzywa sztuczne i ich wpływ na środowisko

Geneza nazw tworzyw Tworzywa sztuczne to ogólnie i powszechnie przyjęta nazwa materiałów, których podstawowym (a nieraz wyłącznym) składnikiem są substancje wielkocząsteczkowe. Ich dawną nazwą jest masa plastyczna, ale i obecnie stosowany plastik...

poleca79%

Dwutlenek węgla

Dwutlenek Węgla 1. Dwutlenek węgla jako składnik powietrza. 2. Badanie właściwości CO2. 3. Występowanie dwutlenku węgla w przyrodzie. 4. Rola CO2 w przyrodzie (fotosynteza, efekt cieplarniany) 5. Wykrywanie dwutlenku węgla za pomocą wody...

poleca80%

Zastosowanie izotopów w różnych dziedzinach życia

Izotopy to atomy o takiej samej liczbie protonów w jądrze, lecz o różnej liczbie neutronów. Radioizotopy to izotopy, które ulegają rozpadowi promieniotwórczemu, w wyniku którego ilość substancji promieniotwórczej w czasie maleje. Radioizotopy...

poleca80%

Określanie stopni utlenienia w cząsteczce i jonie

Stopień utlenienia jest pojęciem charakteryzującym stan atomu pierwiastka w związku chemicznym. Można powiedzieć, że jest to ładunek jaki wydaje się że ma atom jeżeli oblicza się elektrony zgodnie z następującymi regułami: 1) elektrony podzielone...

poleca81%

Węgle kopalne

Węgle kopalne to skały osadowe powstałe w wyniku nagromadzenia i przeobrażenia materii roślinnej. Stanowią mieszaninę różnorodnych związków organicznych, w których skład wchodzą głównie: węgiel, wodór, tlen, siarka i azot, a także substancje...

poleca79%

Referat: alkeny, alkiny

Praca w załączniku

poleca80%

Metale ciężkie - rodzaje, znaczenie i ich rola wśrodowisku i życiu człowieka

Metale ciężkie to pierwiastki o masie właściwej większej od 4,5 g/cm,3 które w reakcjach chemicznych wykazują tendencję do oddawania elektronów, tworząc proste kationy. W stanie stałym i ciekłym charakteryzują się dobrą przewodnością cieplną i...

poleca81%

Woda - substancja niezbędna do życia

„Woda, H2O, związek tlenu z wodorem - jest najpowszechniej występującym na naszej planecie związkiem chemicznym. Ilość wody na Ziemi szacuje się na około 2,2 x 1018 ton. Jeżeli każdą tonę wody (1 m3) zmniejszylibyśmy do rozmiarów główki od...

poleca81%

Budowa wewnętrzna cieczy

Ciecze to substancje, które mają pośredni stan pomiędzy gazami a ciałami stałymi. Można określić kilka ich właściwości, na przykład np.: * współczynnik lepkości dynamicznej, czyli opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkością nie jest opór...