profil

Matematyka

(448)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
satysfakcja37%

Jednostki Masy Długości i Czasu

Jednostki długości 1m = 100cm 1 metr = 1000 centymetrów 1 cm = 10 mm 1 centymetr = 10 milimetrów 1 dm = 10 cm 1 decymetr = 10 centymetrów 1 km = 1000 m 1 kilometr = 1000 metrów Jednostki pola 1 ha = 100 a 1 hektar = 100 arów 1 a = 100...

satysfakcja67%

Zbiory

Zacznijmy od definicji zbioru która nie istnieje. To jedno z pojęd w matematyce które nie posiada definicji, podobnie jak punkt i prosta w geometrii. Trzeba je brad na ,,wyczucie’’. Skoro nie mają definicji to co w nich trudnego? Otóż...

satysfakcja20%

Pojęcia

1. Wyjaśnij; Boska proporcja(złoty podział)- (łac. divina proportio) – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Claritas- blask formy, jasność w...

satysfakcja26%

Dodawanie ułamków zwykłych klasa 4

SCENARIUSZ ZAJĘĆ z matematyki Prowadzący: Marzena Majewska Miejsce przeprowadzonych zajęć: Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach Data przeprowadzenia zajęć: 14 kwietnia 2014r. Czas trwania zajęć: 45 min Klasa: IV Temat zająć: Dodawanie...

satysfakcjab/d

Co to jest skala?

Konspekt lekcji matematyki w klasie IV Temat: Co to jest skala? Prowadzący : Marzena Majewska Czas trwania lekcji: 45 min Cele ogólne: Uczeń poznaje pojęcie skali. Cele operacyjne: Uczeń: - zna pojecie skali - rozumie pojęcie...

satysfakcja58%

Liczba Pi

Już w czasach zamierzchłych starożytni rachmistrze zauważyli, że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego, że ich średnica i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, a liczba ta bliska jest 3. W Starym Testamencie obwód był właśnie...

satysfakcjab/d

Funkcje trygonometryczne

Wykład niniejszy o zachowaniu się funkcji trygonometrycznych sinus, cosinus, tangens i cotangens polegał będzie na omówieniu tematu bez używania rysunków ani wykresów. Dodatkowym celem jaki sobie postawiłem jest ćwiczenie wyobraźni (imagination...

satysfakcjab/d

Odporność

Odporność to zdolność organizmu do obrony przed czynnikami wywołującymi choroby, czyli drobnoustrojami chorobotwórczymi i szkodliwymi substancjami. Wszystkie elementy budowy organizmu, które ją zapewniają, nazywamy układem odpornościowym. W jego...

satysfakcja25%

Równania i nierówności z parametrem

Na rysunku poniżej przedstawione są wykresy funkcji y = mx2 + mx + 1. Każdy z nich otrzymano w ten sposób, że literę m zastąpiono pewną liczbą. We wzorze y = mx2 + mx + 1 litera m pełni inną rolę miż x. Litera x jest zmienną, natomiast m jest...

satysfakcja36%

Równania z jedną lub więcej niż dwoma niewiadomymi

Równania z jedną niewiadoma to podstawa a więc zaczynamy od równania 2x - 4 = 10 2x - 4 = 10 | +4 cztery ma przed sobą minusa a więc musimy ją dojąć itd 2x = 14 | /2 2x jest mnożeniem więc podzielimy teraz przez 2...