profil

Edukacja zdrowotna

(19)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
satysfakcja94%

Geriatria – wpływ procesów starzenia

GERIATRIA – WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ NA ORGANIZM LUDZKI Gerontologia – jest nauką interdyscyplinarną o starzeniu się i starości, zajmującą się szerokim zakresem zagadnień, od...

satysfakcja94%

Padaczka

Padaczka (inaczej epilepsja bądź też choroba św. Walentego) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wskutek nadmiernych i...

satysfakcja79%

Poziom wiedzy młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS

Poziom wiedzy młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS Spis treści Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy badań 1.1. Pochodzenie AIDS 1.2. Najważniejsze fakty z historii badań nad AIDS 1.3. Odporność organizmu a AIDS...

satysfakcja89%

Scenariusz wykładu pt. „Słoda ciąża"– planowanie i donoszenie ciąży przez kobiet z cukrzycą

Blok tematyczny : Promocja zdrowia Cel zajęć : • Zmniejszenie lęku matek donoszących ciąże pewnego ryzyka. • Zminimalizowanie ryzyka powikłań u ciężarnej i płodu. • Uświadomienie istoty unormowanej glikemii. • Nabycie przez kobiety...

satysfakcja86%

Zastosowanie koncepcji promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ. PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka...

satysfakcja78%

Przygotowanie pacjenta do samoopieki

Podejmowanie pracy z osobą chorą i jej rodziną opiera się na znajomości i rozumieniu przez pielęgniarkę wzajemnych związków między rodziną a człowiekiem chorym. Posiadane przez pielęgniarkę informacje : 1.o człowieku chorym,...

satysfakcja86%

Antykoncepcja

Antykoncepcja zapewnia kobiecie i mężczyźnie komfort psychiczny. Dzięki niej mogą uniknąć dramatu nie chcianej ciąży i świadomie zaplanować porę urodzenia dziecka tak, by od początku było ono oczekiwane i kochane. Związek dwojga ludzi powinien być...

satysfakcja84%

Wpływ badania cytologicznego na wczesne rozpoznanie i leczenie chorób szyjki macicy

Spis treści Wstęp 2 1. Histologia błony śluzowej szyjki macicy 4 2. Zmiany morfologiczne szyjki macicy 2.1 Erytroplakia – nadżerka części pochwowej 6 2.2 Polip szyjki macicy 7 2.3 Zmiany zapalne...

satysfakcja77%

Współpraca z instytucjami wsparcia pacjenta i jego rodziny

Wsparcie jest to niesienie pomocy po przez czynności, gesty bądź słowa wspomagające ofiarowane przez inne osoby mające na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Wsparcie jest też celem pomocy społecznej czyli sfery działalności...

satysfakcja90%

Program profilaktyki raka szyjki macicy

W 1990 r., w odpowiedzi na strategię Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku”, opracowano w Polsce, po raz pierwszy, Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Była to pierwsza próba zjednoczenia wysiłków różnych resortów,...