profil

Analiza rynku

(29)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja93%

Branża FMCG -z czym się to je?

Przeglądając oferty pracy w różnych, nowoczesnych portalach ogłoszeniowych, na pewno zauważyłeś obcobrzmiące branże działalności gospodarczej. Jedną z takich branż jest FMCG. Cóż kryje się pod tym tajemniczym skrótem? Otóż, jest to anagram pojęcia...

satysfakcja74%

Rynek i jego rodzaje.

Rynek i jego rodzaje Rynek – jest jedną z podstawowych kategorii w ekonomi, stanowi on ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług. Dla jego istnienia niezbędne jest występowanie, co najmniej dwóch podmiotów wymiany tj....

satysfakcja60%

Analiza mikro- i makrootoczenia transportu lotniczego

I. Analiza mikrootoczenia 1. Konkurenci W pozycji konkurencyjnej w stosunku do transportu lotniczego znajdują się: transport morski oraz transport kolejowy, przede wszystkim tzw. „szybkie koleje”. Transport morski jest konkurencyjny...

satysfakcja67%

Co sądzisz o podatku dochodowym i jego znaczeniu

Podatek dochodowy jest to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Prawo w Polsce rozróżnia podatek dochodowy na: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek...

satysfakcja86%

System motywacyjny w teorii zarządzania

1.1. Planowanie zasobów ludzkich 1.2. Rekrutacja i selekcja 1.3. Pojęcie i składniki motywacji 1.4. Teorie i modele motywacji 1.4. Teorie i modele motywacji W każdej organizacji, w której są ludzie należy pobudzać ich do działania. Pobudzać...

satysfakcja76%

Analiza wskażnikowa przepływów pieniężnych (Cash Flow)

Cała praca w załączniku. Polecam praca na 4 na pewno!

satysfakcja69%

Badanie rynku internetowego w Polsce

Rynek badań internetowych w Polsce Wstęp 1.Rozwój internetu 2.Badania w internecie 3.Polskie instytucje badające rynek internetowy Zakończenie Bibliografia Bibliografia Źródła internetowe: 1.http://www.pbi.org.pl/...

satysfakcja65%

Znaczenie sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym na tle Unii europejskiej

Wstęp Współczesne gospodarki uczestniczą w procesie globalizacji, który wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i powoduje istotne zamiany w gospodarce światowej. Zjawisko globalizacji wpływa dynamizująco na konkurencyjność całych gospodarek i...

satysfakcja72%

Rynek cukru

Praca w załączniku

satysfakcja62%

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najważniejszych obszarów analizy ekonomicznej. Stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy w...