profil

Termodynamika

(17)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja71%

Chłodziarka absorpcyjna i sprężarkowa

Chłodziarka to maszyna robocza, której zadaniem jest obniżenie temperatury środowiska chłodzonego, kosztem doprowadzonej energii. W chłodziarkach absorpcyjnych energię dostarczamy w postaci ciepła, natomiast w pozostałych (sprężarkowych,...

satysfakcja65%

Projekt wymiennika ciepla

W załączeniu projekt wymiennika ciepła

satysfakcja75%

Czujniki spalania stukowego

Czujniki stuku systemu Motronic 3.8: a) silnika 20V, b) silnika V5 Jednymi z najczęściej stosowanych czujników są czujniki przyśpieszeń zwane akcelerometrami. Detektory pracujące z tym rodzajem czujników dokonują analizy widmowej lub czasowej...

satysfakcja58%

Budowa i zasada działania maszyny cieplnej.

Silniki cieplne, urządzenia zmieniające ciepło im dostarczone na energię mechaniczną w formie pracy, są to między innymi silniki spalinowe, odrzutowe rakietowe, parowe itp. W silnikach cieplnych odbywają się procesy kołowe to znaczy, że po...

satysfakcja68%

Ściąga z samorządów i wspólnot lokalnych

SAMORZĄD Reprezentowanie społeczności lokalnej, regionalnej przez grupę osób, wybranych w wyborach. Cechy: samodzielnie podejmuje decyzje, muszą jednak być zgodne z prawem, jest odpowiedzialny za nie, posiada osobowość prawną, organy:gmina,...

satysfakcja26%

Badanie wilgotności powietrza

1. Celem pomiaru jest wyznaczenie wilgotności powietrza 3. Tabela pomiarowa a) Obliczamy średnia termometru mokrego b) Obliczanie średniej termometru suchego c) Obliczanie błędu bezwzględnego e) Średnia arytmetyczna f) Wyznaczanie...

satysfakcja63%

Termodynamika - zaliczenie

W załączniku znajduje sie ściąga na zaliczenie termodynamiki!! Mam nadzieje że komuś się ona przyda w tym trudnym czasie sesji - zwłaszcza dla chemików!!!! :)

satysfakcja62%

Szczególne przypadki bilansu energetycznego

W załączniku znajdyją się opracowane wzory z wyjaśnieniami dotyczace bilansu energetycznego!!

satysfakcja44%

Druga zasada termodynamiki

II ZASADA TERMODYNAMIKI Podstawę II zasady termodynamiki stanowi stwierdzenie, że wszystkie procesy zachodzące samorzutnie są nieodwracalne. Cała przyroda zmienia się nieodwracalnie. Bardzo często zasadę tę formułuje się w oparciu o rozważanie...

satysfakcja42%

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru

1. Krótki wstęp teoretyczny 1.1 Gęstość Aby wyznaczyć gęstość płynu ? w pewnym jego punkcie, wydzielamy mały element objętości ?V w otoczeniu tego punktu i mierzymy masę ?m płynu zawartego w tej objętości. Gęstość płynu jest równa: ? = ?m/?V...