profil

Marketing

(429)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

84 online
satysfakcja92%

Podstawy marketingu - Altkorn - streszczenie książki

Materiały w załacznikach to streszczenie książki Jerzego Altkorna "Podstawy marketingu"

satysfakcja81%

Analiza Swot

PRACA SEMESTRALNA Z PRZEDMIOTU: MARKETING TEMAT PRACY SEMESTRALNEJ: ?OPRACUJ ANALIZĘ SWOT DLA WYBRANEJ FIRMY LUB INSTYTUCJI? ANALIZA SWOT FIRMY STOLARSKIEJ ?ADAM? SPIS TREŚCI 1. Opis firmy...

satysfakcja83%

Charakterystyka elementów marketingu mix

Charakterystyka elementów marketingu mix 1. Wstęp 2. Elementy marketingu mix 2. 1. Produkt, jako element marketingu mix 2. 2. Cena, jako element marketingu mix 2. 3. Promocja, jako element marketingu mix 2. 4. Dystrybucja, jako element...

satysfakcja87%

Kultura zachowań w firmie

WSTĘP Kultura organizacyjna firmy to wszystkie zachowania pracowników związane z wykonywaniem rutynowych zadań, rozwiązywaniem problemów i konfliktów. Materialny aspekt kultury firmy również silnie wpływa na zachowania pracowników. Eleganckie...

satysfakcja77%

Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie – cele, struktura, przeznaczenie.

1. Ogólne spojrzenie na planowanie. Liczne firmy działają bez formalnych planów. W nowo powstałych przedsiębiorstwach kierownictwo jest nieraz zbyt zajęte, by opracowywać plany, a w małych może sądzić, że planowanie jest potrzebne tylko...

satysfakcja72%

Pdstawy marketingu (pytania i odpowiedzi)

60 pytań i odpowiedzi na egzamin z Podstaw Marketingu, plus wersja mini.

satysfakcja82%

Zagrożenia polskiego rolnictwa w związku z wejściem Polski do UE.

Członkostwo w Unii Polski i innych krajów stowarzyszonych jest kwestią przyszłości kontynentu europejskiego. Szansa na ostateczne przezwyciężenie podziałów i stworzenie przyjaźni między państwami oraz możliwości rozwoju tych państw. Określę...

satysfakcja70%

Marketing. Notatki

T: POJĘCIE, ROLA I ZNACZENIE MARKETINGU. Marketing – to działalność która polega na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców. Co z jednej strony daje korzyść całym odbiorcom, a z drugiej strony jednak zapewnia korzyści...

satysfakcja86%

Analiza swot dla NZOZ "MEDYK"

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses(słabe strony), opportunities(szanse w otoczeniu), threats(zagrożenia w otoczeniu). Każdy proces planowania i tworzenia strategii marketingowej...