profil

Pierwsza pomoc

(21)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja85%

Pierwsza pomoc - pomoc przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Etapy...

satysfakcja71%

Zatrucia - podstawowe wiadmośći, pierwsza pomoc w zatruciach,

Zatrucie – zespół objawów chorobowych wywołanych substancjami trującymi tzw. truciznami Drogi wchłaniania: układ pokarmowy: leki, alkohol, detergenty, grzyby układ oddechowy: CO i CO2; skóra i błony śluzowe: atropina, środki żrące, pestycydy;...

satysfakcja78%

Pierwsza pomoc przedmedyczna

dosyć przystępnie i na temat :D

satysfakcja84%

Omdlenie

Omdlenie stanowi bodaj najczęstszą, a zarazem najmniej groźną formę przemijających i nawracających zaburzeń świadomości. Istota omdlenia polega na chwilowym niedokrwieniu mózgu, wskutek czynnościowych zaburzeń regulacji krążenia ogólnego, w wyniku...

satysfakcja89%

BTLS (Basic Trauma Life Suport)

BTLS (z ang. Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe. Czynności zawarte w tym elastycznym szkielecie postępowania mają na celu szybkie wykrycie urazów zagrażających życiu poszkodowanej osoby. Sformułowanie...

satysfakcja71%

Pierwsza pomoc-zasady udzielania

Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nagłego ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala). Rozróżnia...

satysfakcja88%

Udary mózgu - skrypt do prezentacji

Udar mózgu - jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. Czynniki ryzyka udaru {Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego...

satysfakcja76%

Badanie neurologiczne

Elementy badania neurologicznego: 1. badanie stanu świadomości 2. badanie głowy 3. badanie objawów oponowych 4. badanie nerwów czaszkowych 5. badanie układu ruchu 6. badanie czucia 7. badanie mowy Badanie stanu świadomości: a) ocena orientacji co...

satysfakcja100%

BLS, ostra niedrożność dróg oddechowych, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, napad padaczki, hipoglikemia, wstrząs mózgu, rany głowy.

BLS - (ang. basic life support) podstawowe zabiegi resuscytacyjne - polega m.in na uciskaniu klatki piersiowej i oddechach ratowniczych; Działania reanimacyjne podejmujemy w następującej kolejności: A (airways) - udrożnić drogi oddechowe; B...

satysfakcja77%

Urazy kręgosłupa - prezentacja

Praca znajduję się w załączniku w postaci Prezentacji Power Point