profil

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania!

Dodaj zadanie Zaloguj się lub Zarejestruj za darmo

5334 osób na ściądze
18 osób rozwiązuje zadania
- rozwiązanych zadań
- temu rozwiązano zadanie
Prace Dodaj pracę
Szkoła podstawowa
 • Język polski
  244
 • Matematyka
  1
 • Historia i społeczeństwo
  1
 • Język angielski
  3
 • Język niemiecki
  0
 • Wychowanie fizyczne
  2
 • Muzyka
  0
 • Plastyka
  0
 • Zajęcia techniczne
  3
 • Przyroda
  0
 • Religia
  0
 • Zajęcia komputerowe
  2
 • Po szkole
  0
Gimnazjum
 • Język polski
  13352
 • Matematyka
  135
 • Historia
  1395
 • Biologia
  1285
 • Chemia
  388
 • Fizyka
  274
 • Geografia
  757
 • Informatyka
  125
 • Język angielski
  727
 • Język niemiecki
  273
 • Język rosyjski
  32
 • Język francuski
  40
 • Wiedza o społeczeństwie
  523
 • Wychowanie fizyczne
  15
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
  43
 • Muzyka
  549
 • Plastyka
  185
 • Zajęcia techniczne
  168
 • Wychowanie do życia
  50
 • Religia
  413
 • Po szkole
  0
Liceum
 • Język polski
  24676
 • Matematyka
  294
 • Historia
  7430
 • Historia i społeczeństwo
  0
 • Biologia
  4910
 • Chemia
  1644
 • Fizyka
  1933
 • Geografia
  3486
 • Informatyka
  852
 • Język angielski
  4209
 • Język niemiecki
  1485
 • Język rosyjski
  82
 • Język francuski
  299
 • Język hiszpański
  75
 • Język włoski
  119
 • Łacina
  105
 • Elektrotechnika
  18
 • Ekonomia
  80
 • Statystyka
  1
 • Etyka
  37
 • Filozofia
  39
 • Prawo
  76
 • Wiedza o społeczeństwie
  2031
 • Wychowanie fizyczne
  121
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
  538
 • Przyroda
  0
 • Religia
  862
 • Wiedza o kulturze
  687
 • Podstawy przedsiębiorczości
  840
 • Podstawy fryzjerstwa
  8
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  44
 • Biologia leśna
  12
 • Ekonomika handlu
  24
 • Organizacja pracy w hotelarstwie
  17
 • Organizacja pracy biurowej
  11
 • Zasady żywienia
  21
 • Bezpieczeństwo w gastronomii
  5
 • Technologia gastronomiczna
  108
 • Technologia i materiałoznawstwo w elektronice
  15
 • Budownictwo ogólne
  32
 • Inne
  0
 • Ekonomia w praktyce
  0
 • Zajęcia artystyczne
  14
 • Technologia produkcji roślinnej
  16
 • Mechanika samochodowa
  41
 • Technologia i materiałoznawstwo odzieżowe
  2
 • Mechanizacja rolnictwa
  8
 • Podstawy produkcji zwierzęcej
  7
 • Po szkole
  0
Studia
 • Język polski
  3
 • Matematyka
  16
 • Historia
  569
 • Biologia
  120
 • Chemia
  0
 • Fizyka
  7
 • Geografia
  21
 • Informatyka
  0
 • Język angielski
  382
 • Język niemiecki
  196
 • Język rosyjski
  42
 • Język francuski
  56
 • Język hiszpański
  12
 • Język włoski
  0
 • Łacina
  22
 • Slawistyka
  8
 • Algebra
  18
 • Analiza matematyczna
  31
 • Logika matematyczna
  4
 • Rachunek prawdopodobieństwa
  6
 • Automatyka i robotyka
  3
 • Budownictwo
  161
 • Elektrotechnika
  152
 • Geomechanika
  6
 • Hydromechanika
  3
 • Inżynieria jakości
  0
 • Maszynoznawstwo
  175
 • Materiałoznawstwo
  217
 • Mechanika
  2
 • Podstawy konstrukcji maszyn
  0
 • Technologia maszyn
  82
 • Termodynamika
  17
 • Wytrzymałość materiałów
  0
 • Algorytmy
  20
 • Bazy danych
  72
 • Programowanie
  77
 • Systemy i sieci
  161
 • Administracja
  545
 • Architektura
  60
 • Astronomia
  4
 • Górnictwo
  13
 • Bezpieczeństwo państwowe
  21
 • Biochemia
  3
 • Detektywistyka
  11
 • Edukacja europejska
  270
 • Farmacja
  0
 • Geologia
  61
 • Histologia
  7
 • Weterynaria
  29
 • Resocjalizacja
  21
 • Kosmetologia
  216
 • Metodyka
  2
 • Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu
  73
 • Medycyna
  98
 • Logika
  30
 • Mikrobiologia
  21
 • Ochrona środowiska
  3
 • Polityka rolna
  22
 • Rehabilitacja
  139
 • Turystyka i rekreacja
  546
 • Technologia żywności
  31
 • Analiza rynku
  29
 • Ekonomia
  692
 • Finanse publiczne
  33
 • Marketing
  429
 • Badania operacyjne
  22
 • Ekonomia międzynarodowa
  18
 • Historia myśli ekonomicznej
  2
 • Ekonometria
  44
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  9
 • Finanse i bankowość
  449
 • Logistyka
  130
 • Negocjacje
  26
 • Prawo finansowe
  1
 • Prawo międzynarodowe
  18
 • Rachunkowość
  257
 • Reklama
  66
 • Statystyka
  79
 • Systemy eksperckie
  2
 • Zarządzanie
  419
 • Zarządzanie jakością
  26
 • Zarządzanie kadrami
  80
 • Zarządzanie procesami informacyjnymi
  2
 • Zarządzanie produkcją
  35
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  134
 • Zarządzanie strategiczne
  30
 • Zarządzanie w transporcie
  2
 • Zarządzanie zapasami
  1
 • Archiwistyka
  1
 • Dydaktyka
  157
 • Dziennikarstwo
  241
 • Estetyka
  1
 • Etyka
  129
 • Filozofia
  575
 • Historia wychowania
  66
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  2
 • Komunikacja społeczna
  16
 • Kulturoznawstwo
  97
 • Muzykologia
  17
 • Pedagogika
  1979
 • Politologia
  407
 • Polityka
  132
 • Polityka społeczna
  47
 • Prawo
  612
 • Psychologia
  672
 • Samorząd terytorialny
  13
 • Socjologia
  779
 • Stosunki międzynarodowe
  92
 • Teatrologia
  5
 • Teologia
  29
 • Zarys teorii państwa i prawa
  1
 • Antropologia kultury
  0
 • Doktryny polityczne
  0
 • Europeistyka
  0
 • Integracja europejska
  3
 • Historia Kościoła
  0
 • Religie i związki wyznaniowe
  0
 • Agroturystyka
  0
 • Dietetyka
  16
 • Ekonomia rolnicza
  0
 • Edukacja zdrowotna
  18
 • Fizjoterapia
  1
 • Fizykoterapia
  0
 • Higiena i epidemiologia
  0
 • Immunologia
  0
 • Toksykologia
  0
 • Żywienie dziecka
  0
 • Grafika
  1
 • Podstawy informatyki
  0
 • Podstawy programowania obiektowego
  0
 • Statystyka matematyczna
  0
 • Elektronika
  1
 • Geodezja
  0
 • Geotechnika
  0
 • Gospodarka odpadami
  2
 • Gospodarka wodna
  0
 • Hydraulika
  0
 • Infrastruktura transportu
  0
 • Kartografia i topografia
  1
 • Konstrukcje metalowe
  0
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
  1
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
  0
 • Materiały budowlane
  0
 • Mechanika gruntów
  0
 • Mechanika konstrukcji
  0
 • Mechanika płynów
  0
 • Meteorologia i klimatologia
  6
 • Metrologia
  0
 • Mosty drewniane
  0
 • Nauka o materiałach
  0
 • Nawigacja
  0
 • Podstawy automatyki
  0
 • Podstawy budownictwa
  0
 • Podstawy budownictwa podziemnego
  0
 • Podstawy budowy maszyn
  0
 • Podstawy mostownictwa
  0
 • Podstawy telekomunikacji
  3
 • Sieci i instalacje sanitarne
  0
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
  0
 • Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi
  0
 • Systemy transportowe
  0
 • Technologia wody i ścieków
  1
 • Wodociągi i kanalizacje
  0
 • Chemia analitycna
  0
 • Chemia fizyczna
  0
 • Chemia nieorganiczna
  0
 • Chemia organiczna
  0
 • Chemia środowiska
  0
 • Analiza ekonomiczna
  0
 • Analiza finansowa
  0
 • Badania marketingowe
  1
 • Ekonomika
  0
 • Ekonomika transportu
  0
 • Finanse przedsiębiorstw
  1
 • Instytucje Europejskie
  1
 • Makroekonomia
  165
 • Marketing międzynarodowy
  0
 • Metody organizacji i zarządzania
  0
 • Nauka o przedsiębiorstwie
  0
 • Organizacja i zarządzanie
  0
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
  0
 • Podstawy marketingu
  0
 • Podstawy organizacji i zarządzania
  0
 • Podstawy zarządzania
  0
 • Rachunek kosztów
  0
 • Rachunkowość finansowa
  1
 • Rachunkowość zarządcza
  0
 • Systemy bankowe
  0
 • Ubezpieczenia
  0
 • Ubezpieczenia społeczne
  1
 • Zarządzanie finansami firmy
  0
 • Zarządzanie firmą
  0
 • Zarządzanie projektami
  0
 • Mikroekonomia
  87
 • Bankowość
  2
 • Demografia
  0
 • Geografia polityczna
  0
 • Geografia turystyczna
  0
 • Geografia usług
  0
 • Hydrologia i hydrogeologia
  8
 • Biofizyka
  0
 • Fizyka budowli
  0
 • Fizyka optyczna
  0
 • Laboratorium podstaw fizyki
  0
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
  0
 • Analiza żywności
  0
 • Anatomia
  39
 • Biologia komórki
  0
 • Biologia molekularna
  0
 • Biologia i ekologia
  0
 • Botanika
  0
 • Ekologia
  0
 • Ekologia i ochrona środowiska
  2
 • Fizjologia
  31
 • Genetyka
  13
 • Doktryny polityczno-prawne
  0
 • Historia administarcji
  0
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
  0
 • Historia prawa polskiego
  0
 • Historia prawa sądowego
  0
 • Logika prawnicza
  0
 • Metodyka opracowania akt sprawy
  0
 • Organy ochrony prawnej
  0
 • Podstawy prawa
  0
 • Podstawy prawa gospodarczego
  0
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
  0
 • Postępowanie administracyjne
  0
 • Postępowanie cywilne
  0
 • Postępowanie karne
  0
 • Powszechna historia państwa i prawa
  0
 • Prawo administracyjne
  95
 • Prawo cywilne
  111
 • Prawo gospodarcze
  63
 • Prawo handlowe
  0
 • Prawo karne
  59
 • Prawo karne skarbowe
  0
 • Prawo konstytucyjne
  0
 • Prawo międzynarodowe publiczne
  0
 • Prawo podatkowe
  0
 • Prawo pracy
  31
 • Prawo rolne
  0
 • Prawo rzymskie
  0
 • Prawo zobowiązań
  0
 • Prawoznawstwo
  0
 • Publiczne prawo gospodarcze
  0
 • Wstęp do prawa europejskiego
  0
 • Wstęp do prawoznawstwa
  0
 • Gatunki dziennikarskie
  0
 • Teoria literatury
  0
 • Prawo bankowe
  0
 • Media w Polsce
  0
 • Media w świecie
  0
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
  1
 • Myśl polityczna
  0
 • Podstawy psychologii
  0
 • Polityka gospodarcza
  0
 • Psychologia społeczna
  2
 • System polityczny RP
  0
 • Systemy polityczne
  0
 • Geografia fizyczna
  11
 • Geografia regionalna
  26
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
  26
 • Geograficzne systemy informacji
  2
 • Gleboznawstwo
  7
 • Oceanografia
  0
 • Planowanie przestrzenne
  2
 • Ochrona krajobrazu
  15
 • Choroby cywilizacyjne
  14
 • Diagnostyka
  4
 • Embriologia
  7
 • Etyka medyczna
  5
 • Farmakologia
  75
 • Hematologia
  4
 • Interna
  6
 • Medycyna alternatywna
  2
 • Neurologia
  7
 • Parazytologia
  1
 • Pediatria
  16
 • Pierwsza pomoc
  21
 • Ratownictwo medyczne
  0
 • Wirusologia
  1
 • Psychiatria
  0
 • Wychowanie fizyczne
  5
 • Żywienie człowieka
  72
 • Stomatologia
  1
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  0

Zadania Dodaj zadanie
MRUCZEK7100 rozwiązanych zadań
Przyroda 55 pkt 40 minut temu

Jakie są i strumenty dęte blaszane i drewniane????

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 42
Rozwiązuj

dgkfdsyj0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

ewciakapsi0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 75
Rozwiązuj

Jogi199630 rozwiązanych zadań
Język angielski 100 pkt wczoraj o 22:15

Pilne Proszę o szybkie rozwiązanie potrzebne na jutro

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75
Rozwiązuj

Doładuj kolejne zadania

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.