profil

Mikroekonomia

(87)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja86%

Ćwiczenia - Makroekonomia prof. Paulina Krystosiak WSFiZ

W załączniku są zrobione ćwiczenia łącznie z rysunkami

satysfakcja67%

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej Jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji...

satysfakcja89%

Historia myśli ekonomicznej

historia myśli ekonomicznej- Wykłady

satysfakcja77%

Mikroekonomia

Wykłady z mikroekonomii z WSTIH - I wszy rok

satysfakcja73%

Siły rynkowe czyli popyt i podaż

Cała praca znajduje się w załczniku

satysfakcja82%

Mikroekonomia- zagadnienia

MIKROEKONOMIA I. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia - jest nauką badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Celem ekonomii jest poznanie...

satysfakcja66%

Produkt krajowy brutto

Jako najważniejszy z wielkości makro uważa się powszechnie wskaźnik PKB, który pozwala doskonale ocenić w jakim stanie znajduje się gospodarka danego kraju, w jakim stadium cyklu koniunkturalnego – czyli po prostu czy jest dobrze, czy źle....

satysfakcja64%

Analiza finansowa

Poniżej w załączniku praca teoretyczna na temat analizy finansowej.

satysfakcja78%

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy to umowa o charakterze cywilnoprawnym, zawarta między dwoma podmiotami, z których jednym jest bank. Umowa ta jest oparta o regulacje zawarte w kodeksie cywilnym i prawie bankowym. Na podstawie tej umowy bank zobowiązuje się, na...