profil

Finanse i bankowość

(449)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

28 online
satysfakcja86%

Narodowy Bank Polski- struktura, zadania i funkcje

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju, która jako jedna z nielicznych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.).Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o...

satysfakcja90%

„Reasekuracja” - istota, zadania i rodzaje umów

Działalność ubezpieczeniowa, czyli przyjmowanie na siebie finansowych skutków wy-stąpienia zdarzenia, którego sam fakt zaistnienia, czas lub wielkość jest nieprzewidywalna wiąże się zawsze z olbrzymim ryzykiem. Dla bezpieczeństwa prowadzenia...

satysfakcja83%

Funkcje pieniądza

„Funkcje pieniądza.” Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji. Jest też środkiem płatniczym, może być...

satysfakcja89%

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: · podatków, opłat oraz niepodatkowych...

satysfakcja78%

Bankowość. Zarządzanie ryzykiem.

I. Zarządzanie ryzykiem w banku. Ryzyko jest to obiektywnie istniejąca możliwość poniesienia straty , szkody , niepowodzenia w wyniku zamierzonych celów działalności banku. W następstwie podejmowanych decyzji ekonomicznych może nastąpić...

satysfakcja87%

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku

1 Pojęcie i klasyfikacja aktywów banku. (Aktywa banku – pojęcie, klasyfikacja i wycena ) 2 Rezerwy banku: pojęcie, rodzaje i znaczenie. 3 Koszty banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka kosztów banku ) 4 Przychody banku i ich klasyfikacja....

satysfakcja76%

Wynagrodzenia - referat

SYSTEM PŁAC W UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY 1. ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO OPŁACANIA PRACY Nowy kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom maksymalną swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego...

satysfakcja85%

Jednostka Budżetowa, Zakład Budżetowy

JEDNOSTKA BUDŻETOWA -jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu...

satysfakcja63%

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej

CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I I II: Dział I: Ubezpieczenia życiowe Ubezpieczenia osobowe: Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: 1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią...

satysfakcja100%

Historia Ubezpieczeń

Znaczenie Ubezpieczeń na tle historii ubezpieczeń Ubezpieczenia na życie są całkiem nowym instrumentem finansowym. Liczą sobie \"dopiero\" około ...czterystu lat. To naprawdę niewiele w porównaniu do ubezpieczeń morskich, które mają być może i...