profil

Figury na płaszczyźnie

drukuj
satysfakcja 59 % 89 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Trójkąty, kwadraty, okręgi

TRÓJKĄTY
Trójkąt ? płaska będąca wielokątem o trzech bokach. Jeden z boków to podstawa trójkąta a pozostałe ? ramiona trójkąta.
Trójkąty dzielimy ze względu na długości ich boków oraz ze względu na miary kątów. Przy podziale ze względu na boki wyróżniamy : trójkąty różnoboczne, równoramienne i równoboczne. Przy podziale ze względu na kąty wyróżniamy: trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne.
Twierdzenie o długości boków : każdy bok trójkąta jest mniejszy od sumy dwóch pozostałych boków tego trójkąta
|AB| < |AC| |BC|, |AC| < |AB| |BC| i |BC| < |AB| |AC| .
Twierdzenie o sumie kątów w trójkącie : suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180
? ? ? = 180.
Definicja symetralnej : symetralną boku trójkąta nazywamy prostą prostopadłą do tego boku, przechodzącą przez jego środek.
Każdy trójkąt ma trzy symetralne boków,( przecinające się w jednym punkcie), który jest środkiem koła opisanego na tym trójkącie.
Definicja dwusiecznej : dwusieczna kąta jest to półprosta dzieląca kąt na połowy.
Każdy trójkąt ma trzy dwusieczne przecinające się w jednym punkcie, który jest środkiem koła wpisanego w trójkąt.
Definicja środkowej : środkowa boku trójkąta to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Każdy trójkąt ma trzy środkowe, które przecinają się w jednym punkcie, zwanym środkiem ciężkości trójkąta .
Trójkąty przystające - to takie, kiedy każdego z nich można otrzymać z innego za pomocą skończonej liczby obrotów, przesunięć i odbić. Cechy przystawania trójkątów :
(cecha BBB): dwa trójkąty są przystające, gdy boki jednego z nich mają te same długości, co boki drugiego trójkąta
(cecha BKB) dwa trójkąty są przystające, gdy dwa boki jednego z nich mają te same długości, co dwa boki drugiego, a kąty pomiędzy tymi bokami w jednym i drugim trójkącie są równe
(cecha KBK) dwa trójkąty są przystające, gdy dwa kąty jednego z nich są równe dwóm kątom drugiego, a boki zawarte pomiędzy tymi kątami w jednym i drugim trójkącie są równe.
Obwód trójkąta to suma wszystkich boków tego trójkąta.
Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości podstawy i długości wysokości opuszczonej na tę podstawę.
1
p = ---- a h
2


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: figury_na_płaszczyźnie.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
7.6.2011 (17:03)

haha jaki kał

Rozkład materiału


Zadania z Matematyki
michu953 rozwiązane zadania
Matematyka 30 pkt 2 godziny 6 minut temu

1) Rozwiąż równania : a) (x - 3) (x + 4) (x - \frac{1}{2} ) = 0 b) -5x (1 - 3x) ( x^{2} - 2x + 1) = 0 c) -5 = \frac{x-6}{6+x} d) \frac{4}{3x}...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

mycha20800 rozwiązanych zadań
Matematyka 15 pkt 2 godziny 30 minut temu

Znajdź wzór funkcji liniowej której wykres funkcji y=-2x+3 i przechodzi przez punkt (1,3)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12
Rozwiązuj

mycha20800 rozwiązanych zadań
Matematyka 15 pkt 2 godziny 33 minuty temu

Trapez o ramionach długości 12cm i 18cm opisany jest na okręgu o promieniu 5cm. oblicz pole tego trapezu

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12
Rozwiązuj

mycha20800 rozwiązanych zadań
Matematyka 15 pkt 2 godziny 35 minut temu

Pole pewnego równoległoboku wynosi 36 cm. Jeden  z jego boków jest 3 razy krótszy od wysokości opuszczonej na ten bok. oblicz długość tego boku.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12
Rozwiązuj

helon960 rozwiązanych zadań
Matematyka 100 pkt Dzisiaj 10:53

7.30   7.32   7.33

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 75
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie
Zaloguj się
lub
załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.