profil

Prawo międzynarodowe

(18)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja64%

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza jest to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego powstają nowe organizmy gospodarcze o odmiennych właściwościach. Bez współpracy...

satysfakcja44%

Źródła prawa międzynarodowego korba.pl

Prof. dr hab. Jan Barcz Prawo międzynarodowe publiczne javascript: void(0); (zapisz) Wykłady nr 5 i 6 Źródła prawa międzynarodowego 1. Uwagi wstępne 2. Umowa międzynarodowa 3. Międzynarodowe prawo zwyczajowe 4. Ogólne zasady prawa 5. Źródła...

satysfakcja75%

Współczesny handel bronią

WSPÓŁCZESNY HANDEL BRONIĄ Akademia Obrony Narodowej 2006 „Prosty dostęp do broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej oraz łatwość w jej użyciu powodują, iż staje się ona jedynym rodzajem narzędzi przemocy używanym w prawie wszystkich konfliktach,...

satysfakcja84%

Zakaz wojny i pojęcie agresji w prawie międzynarodowym

Jestem pewny, że praca ta będzie wystarczająca dla studentów ekonomii. Niestety nie polecam jej dla studentów prawa... może być niewystarczająca.

satysfakcja73%

Dziedziczenie ustawowe

DZIEDZICZENIE USTAWOWE?CHARAKTERYSTYKA Spis treści: ? Pojęcie dziedziczenie ustawowe str. 1 ? Rodzaje dziedziczenia w prawie cywilnym str. 1 ? Kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe str. 2 ? Kto należy do kręgu spadkobierców str....

satysfakcja65%

Organizacja administracji publicznej Polski

Wstęp 1. Pojęcie administracja publiczna znaczy "służba społeczeństwu" i pochodzi od języka łacińskiego: "administro" - kierować, zarządzać, służyć "publicus" - zbiorowy, społeczny, służący ogółowi (nie ma charakteru prywatnego)...

satysfakcja67%

Polityka gospodarcza- pojęcia

Najważniejsze pojęcia polityki gospodarczej

satysfakcja63%

Przedstaw rodzaje postępowań administracyjnych

Temat: Przedstaw rodzaje postępowań administracyjnych. Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie...

satysfakcja72%

Cudzoziemcy

Temat mojej pracy dotyczy cudzoziemców. Celem pracy jest dokonanie charakterystyki pojęcia „cudzoziemcy” w oparciu o dostępną literaturę. Postaram się wyjaśnić to właśnie pojęcie, wypisać wymogi dla cudzoziemców wjeżdżających na teren...

satysfakcja56%

Integracja europejska

1.Co to jest integracja ? Rodzaje integracji. Czynniki integracji . Rodzaje integracji integracja ekonomiczna (gospodarcza), polegająca na usuwaniu ograniczeń w handlu między państwami i zapewnieniu swobody przepływu towarów, usług, osób oraz...