profil

Historia i społeczeństwo

(19)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja100%

O wiekach!

Aby rozpocząć pracę musimy pierw dowiedzieć się co to jest wiek i co znaczy! Wiek, stulecie, jednostka miary czasu równa 100 lat, liczona od roku kończącego się cyframi "01". [nie koniecznie "01"] Wiek można zapisać słownie...

satysfakcja100%

Olimpiada w starożytnej Grecji.

Olimpiada w starożytnej Grecji. W olimpiadzie nie mogli uczestniczyć cudzoziemcy, ludność podbita, niewolnicy oraz kobiety. Igrzyska odbywały się co 4 lata od 776r. p.n.e w Olimpii (ku czci Zeusa) na Peloponezie. Ogłaszano "pokój boży"...

satysfakcja67%

Greccy Bogowie - Szkoła Podstawowa

Najważniejsi Greccy Bogowie: 1.Zeus -bóg niebios/bóg bogów 2.Posejdon - bóg mórz 3.Hades - bóg podziemi / bóg umarłych 4.Hera - bogini małżeństwa 5.Atena - bogini mądrości / bogini strategi wojennych 6.Afrodyta - bogini piękna 7.Hestia -bogini...

satysfakcja100%

Romuald Traugutt - notatka

Romuald Traugutt żył w latach 1826 - 1864. Wychował się na ziemiach zaboru rosyjskiego, po karierze w armii carskiej i udziale - po stronie rosyjskiej - w powstaniu węgierskim i wojnie krymskiej, został bohaterem powstania styczniowego. Dyktator...

satysfakcja91%

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte, urodzony 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce w niezamożnej rodzinie. W maju 1779 roku został przyjęty do szkoły wojskowej w Brienne-le-Château. Tam zyskał opinię samotnika, który wolał naukę od towarzystwa. Od 1784 roku...

satysfakcja50%

Przyczny Rozbiorów Polski

Myślę że bezpośrednim i wygodnym pretekstem dokonania rozbioru stała się nieudana próba porwania 3 listopada 1771 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez spiskowców, związanych z konfederatami barskimi. Wszystkie trzy dwory rozpętały...

satysfakcja84%

Adam Mickiewicz

Antoni Smuszkiewicz w jednej z pierwszych polskich monografii dotyczącej literatury fantastycznonaukowej wykazuje pośredni wpływ nieopublikowanej Historii przyszłości Mickiewicza na powstanie tego gatunku. Dzieło nie zostało nigdy opublikowane, a...

satysfakcja80%

Przyczyny i skutki I wojny światowej

Najważniejszymi przyczynami wybuchu I wojny światowej było: 1. Rywalizacja mocarstw o kolonie 2 . Walka o wpływy polityczne 3. Zamach na austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda. 4. Stworzenie dwóch bloków...

satysfakcja29%

Ćwiczenia - wiek światła i rozumu

Historia i Społeczeństwo klasa 6 wydawnictwo Operon  rozdział - Idee oświecenia zmieniają świat ćw. 1 str. 60 Wspólne hasła dotyczące człowieka odnajdywane w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz Deklaracji Niepodległości Stanów...

satysfakcjab/d

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Mussolini i Hitle r Nie wszystkie państwa były zadowolone z postanowień traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. Zniszczenia wojenne przyniosły w wielu krajach biedę i bezrobocie. Fabryki produkujące broń i zaopatrzenie dla armii...