profil

Budownictwo ogólne

(32)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10 online
satysfakcja86%

Rodzaje zapraw murarskich i ich przygotowanie.

Podstawowa rola zaprawy w murze to spajanie elementów murowych. Wyrównuje powierzchnię wsporną, czyli powierzchnię przekazywania obciążeń działających na mur oraz zwiększa jej szczelność. I. Rodzaje zapraw: 1. Zaprawa cementowa. Spoiwo -...

satysfakcja86%

Kleje stosowane w przemyśle drzewnym

1. Klejenie Łączenie drewna za pomocą klejów nazywa się klejeniem. W produkcji meblarskiej spełnia ono doniosłą rolę. Pozwala uzyskiwać z materiałów tartych elementy o dużych grubościach i powierzchniach. Stwarza możliwość oklejenia materiałów...

satysfakcja66%

Stropy drewniane

Stropy drewniane Sposób wykonywania stropów : 1 Tradycyjnie do wykonywania stropów drewnianych stosuje się belki z drewna litego. 2 -Dopuszczalna rozpiętość belek w stropie drewnianym, liczona w świetle ścian, wynosi...

satysfakcja66%

Wentylacja pomieszczeń

1.W budynkach mamy dwa rodzaje wentlacji:naturalną i mechaniczną sztuczną. 2.Wentylacja naturalna - stała wymiana powietrza poprzez otwory drzwiowe i okienne oraz wszelkie niieszczelności w konstrukcji budnku z wkorzystaniem różnicy temperatur...

satysfakcja60%

Rola i zasada termostatu w domowej instalacji grzewczej.

Co to jest termostat? Termostat to urządzenie do automatycznej regulacji temperatury w zamkniętej przestrzeni; termostaty stosuje się m.in. w pralkach, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dlaczego potrzebne są termostaty?...

satysfakcja67%

Szlifowanie

Szlifowanie- obróbka ścierna, sposób obróbki skrawaniem, w którym narzędziem skrawającym jest ściernica, osełka lub taśma ścierna. Przy szlifowaniu ruch roboczy obrotowy wykonuje zawsze ściernica, ruch posuwowy, prostoliniowy lub obrotowy,...

satysfakcja74%

Stropy i ich rodzaje

Stropy i ich rodzaje Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, gdyż od jego wytrzymałości i stabilności w dużej mierze zależy bezpieczeństwo budynku. Zadaniem stropu jest podzielenie budynku na kondygnacje i przeniesienie...

satysfakcja88%

Wykaz robót związanych z wykonaniem fundamentów

Wykaz robót związanych z wykonaniem fundamentów w budynku niepodpiwniczonym 1.Przygotowanie gruntu • Wytyczenie i oznaczenie granic robót • Usunięcie zbędnych obiektów z pola robót (przedmioty, krzewy itp.) • Usunięcie warstwy ziemi (humusu)...

satysfakcja75%

Stropy Drewniane

Stropy Drewniane są obecnie stosowane w budynkach niskich jedno lub dwu kondygnacyjnych tradycyjnie stropy drewniane mają konstrukcje nośną wykonaną z belek w domach o konstrukcjach szkieletowej drewnianej wykonuje się stropy drewniane którym...

satysfakcja82%

Ściany

Ściany – to pionowe przegrody budynków i innych budowli mające zdolności przenoszenia wszystkich działających na nie obciążeń, oraz stanowiące osłonę użytkowników przed szkodliwymi wpływami czynników zewnętrznych. Funkcje ścian ; 1)...