profil

Ekonomia międzynarodowa

(19)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
satysfakcja100%

Korzyści i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro

1 Spis treści Wstęp...…….…………………………………………………..……………………………...…..5 Rozdział I. Charakterystyka Unii Gospodarczej i Walutowej………………………..............7 I.1 Geneza integracji europejskiej……………………………………………………….…..…....7 I.2 Raport Delorsa i Traktat z...

satysfakcja67%

Ekonomia międzynarodowa - materiały na egzaminy, zaliczenia

1. Teoria obfitości zasobów i teorie neoczynnikowe 1.1. Teoria obfitości zasobów(proporcji w zasobach, H-O-S) Autorzy: Heckscher, Ohlin, Samuelson. Ceny i koszty są podstawowymi przesłankami i skutki wymiany międzynarodowej Założenia: a)...

satysfakcja60%

Systemy ekonomiczne Japoni

Japonia sprawiła światu zachodniemu, zwłaszcza futurologom, wielką niespodziankę. Pod koniec II wojny światowej jej gospodarka była zrujnowana, co prawdopodobnie ułatwiło władzom okupacyjnym przeprowadzenie reformy rolnej, rozwiązanie zaibatsu i...

satysfakcja87%

Polska polityka trasnportowo-spedycyjna w aspekcie przewozów międzynarodowych.

Spis treści: 1. Ogólne cele polityki transportowej i spedycyjnej 2. Przewozy międzynarodowe w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 3. Przewozy pasażerskie – umowa INTERBUS 4. Międzynarodowe przewozy towarowe a) Konwencja...

satysfakcja82%

Jen - waluta Japonii

Metalowe pieniądze były znane w Japonii już od początku naszej ery. Na przestrzeni dziejów po Archipelagu krążyły okrągłe, prostokątne i owalne monety produkcji miejscowej i chińskiej, bite z miedzi, srebra i złota. Nazwa "jen"...

satysfakcja78%

Zagadnienia na finanse międzynarodowe

1.Proszę przedstawić rachunek dochodu narodowego w warunkach gospodarki otwartej Produkt krajowy, będąc pieniężnym odpowiednikiem strumienia finalnych dóbr i usług, obejmuje następujące płatności: -wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych (C),...

satysfakcja77%
satysfakcja77%

Handel zagraniczny

HANDEL ZAGRANICZNY – jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Przedmiotami handlu są:  Towary  Usługi  Dobra niematerialne (patenty,...

satysfakcja70%

Koszty i korzyści bycia w UE po 6 latach.

FUNDUSZE Po przystąpienie do UE Polska otrzymała możliwość korzystania ze środków polityki spójności (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności). W okresie 2004–2006 było to około 12 mld euro, natomiast w latach 2007–2013 dla Polski przypadło ok....

satysfakcja75%

Pytania u dr Putkiewicz - historia mysli ekonomicznej

Tzw. dogmat Smitha dotyczy – Czynników produkcji: kapitału, ziemi i pracy Teoria wartości dodatkowej K. Marksa wyjaśnia – źródło zysku Teoria M Kopernika przede wszystkim dotyczyła – Wypierania pieniądza lepszego przez gorszy