profil

Łukaszenka Aleksander

poleca 100% 1 głos

ur. 1954 prezydent Białorusi, polityk, dyrektor kołchozu

Łukaszenka AleksanderUrodził się i wychował we wsi Kopys, w obwodzie witebskim. Absolwent Instytutu Nauczycielskiego w Mohylewiei Białoruskiej Akademii Rolniczej w Mińsku.W 1974 wstąpił do KPZR. W latach 1987–94 dyrektor kołchozu. W latach1990–94 deputowany do Rady Najwyższej BSSR, w 1991 poparł pucz G. Janajewa. Przeciwnik rozpadu ZSRR, jako jedyny poseł głosował przeciwko ratyfikacji traktatu białowieskiego, na mocy którego Białoruś uzyskała niepodległość. Od 1994 prezydent republiki. W kampanii wyborczej zapowiadał walkę z korupcją i integrację z Rosją. Doprowadził do przywrócenia radzieckich symboli państwa w miejsce narodowych.W 1995 rozpędził legalnie wybraną Radę Najwyższą i przedłużył bezprawnie swoją kadencję o dwa lata. W 1999 z prezydentem Rosji podpisał akt o utworzeniu Związku Rosji i Białorusi (ZBiR) i został jego przewodniczącym.W 2002 otrzymał propozycję W. Putina <Putin Władimir> przyłączenia Białorusi do Rosji jako guberni, w miejsce równoprawnej integracji obu państw. W polityce wewnętrznej zwalcza opozycję demokratyczną. Udzielenie poparcia w 1999 S. Miloševiciowi <Milošević Slobodan>, łamanie praw człowieka, fałszowanie wyborów, doprowadziło do izolacji jego osoby na arenie międzynarodowej.

Nie okradałem, nie zabijałem. W kraju jest porządek. Nikogo się nie boję.
Aleksander Łukaszenka

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Łukaszenka Aleksander