profil

Word

poleca 80% 773 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Edytor tekstu - Word
-należy do pakietu programów biurowych MS Office
-najpopularniejszy edytor tekstu
-jest to program zaawansowany, posiada dużo różnych opcji, możliwości
-w edytorze Word pracujemy z dokumentami (rozszerzenie pliku doc)
-umożliwia między innymi: tworzenie skomplikowanych tabel, wstawianie grafiki, tworzenie rysunków, przypisów, zakładek, ---automatycznych spisów treści
Podstawowe definicje
-akapit - fragment tekstu zakończony znakiem końca wiersza (przycisk Enter)
-czcionka - zestaw parametrów określających wygląd znaku
-rodzaje czcionek:
-czcionka szeryfowa np. Times New Roman
-czcionka bezszeryfowa np. Arial
Zasady redagowania dokumentu
-ustawiamy najwygodniejsze powiększenie ekranu, najlepiej do szerokości strony
-nie używamy klawisza Enter w celu przejścia do następnego wiersza
-znaki interpunkcyjne stawiamy bezpośrednio za wyrazem, a dopiero po nim spację
-gdy chcemy umieścić dwa wyrazy w jednym wierszu stosujemy znaki nie rozdzielające
-stosujemy tabulatory lub tabele do formatowania tekstu w kolumny
Znaki niedrukowalne
wyświetlania znaków niedrukowalnych umożliwia przycisk Pokaż wszystko
skrót klawiszowy Ctrl + Shift + *
Znaki nie rozdzielające
sztywna spacja - skrót Ctrl + Shift + spacja
wyrazy złożone np. biało-czerwony muszą być połączone łącznikiem nie rozdzielającym, skrót Ctrl + Shift + -
Inne ważne znaki niedrukowalne
wymuszenie końca strony - Ctrl + Enter
wymuszenie końca wiersza - Shift + Enter
Zaznaczanie bloku tekstu
przyciskamy Alt i przeciągamy myszą, Ctrl + Shift + F8 i korzystamy ze strzałek
Style akapitu
Styl akapitu - definicja
jest to wzorzec formatowania, który można stosować do wybranych akapitów dokumentu
jest to zbiór parametrów dotyczących formatu czcionki w akapicie i całego akapitu
Jak wybrać styl dla akapitu?
ustawiamy się na akapicie, możemy zaznaczyć kilka akapitów, jeśli zaznaczymy fragment jednego akapitu tylko ten fragment zostanie zmieniony, pierwsza opcja na pasku narzędzi Formatowanie to wybór stylu, w nowym dokumencie ustawiony jest tam zazwyczaj styl Standardowy, rozwijamy to pole, wybieramy styl, akapit zostanie przeformatowany
Użyj skrótów klawiszowych:
Ctrl + Alt + 1; Ctrl + Alt + 2
Ogólne zasady tworzenia i formatowania dokumentu
wpisujemy tekst dzieląc go na akapity, poszczególne akapity formatujemy wcześniej przygotowanymi stylami
Organizacja widoku strony
Sekcja dokumentu
-jest to fragment dokumentu, charakteryzujący się odrębnymi ustawieniami parametrów takich jak:
- rozmiar papieru, marginesy, nagłówek i stopka, kolumny tekstu
składają się z tekstu lub obiektów graficznych, znajdują się u góry lub u dołu każdej strony dokumentu lub sekcji, nagłówek - góra dokumentu, najczęściej nazwa dokumentu, nazwa rozdziału, stopka - dół dokumentu, najczęściej numer strony, rozmiar papieru, orientacja papieru, marginesy, marginesy lustrzane, opcje dotyczące nagłówka i stopki
Tabulatory i tabele
-Kolumny tekstu tworzy się je za pomocą tabulatorów lub tabel
nigdy za pomocą spacji !
Przetwarzanie plików graficznych
Typy grafiki komputerowej
-grafika rastrowa (mapy bitowe) - obraz składa się z siatki punktów o określonym kolorze; programy Photoshop, Picture Publisher, Paint
-grafika wektorowa - obraz składa się z obiektów opisanych równaniami matematycznymi; programy: CorelDraw, wewnętrzny edytor graficzny Worda
Grafika rastrowa
-zapamiętywane jest położenie i numer koloru każdego punktu, nazywanego pikselem
-obrazy nie są skalowalne - powiększenie obrazu spowoduje jego rozmycie
-grafika ta jest niezastąpiona przy tworzeniu obrazów o skomplikowanych kolorach, przejściach tonalnych, cieniach, gradacjach barw
Formaty kolorów punktu
-format CMYK - cztery barwy składowe: cyjan, purpurowy (magenta), żółty, czarny
-format RGB - kolor powstaje ze złożenia trzech barw czerwonej, zielonej, niebieskiej
-paleta kolorów - 256 dowolnie wybranych kolorów (lub mniej)
-odcienie szarości - 256 odcieni szarości
-format czarno-biały - dwa kolory
CMYK czy RGB?
-na urządzeniach emitujących światło (monitor) stosujemy RGB - w tym formacie brak składowych RGB to kolor czarny
-na urządzeniach odbijających światło (papier) stosujemy CMYK - stąd w drukarce atramentowej stosuje się pojemniki z kolorami: cyjan, magenta, żółty i czarny; tutaj brak składowych CMYK to kolor biały
Grafika wektorowa
-zapamiętywany jest model matematyczny obrazu składającego się z obiektów
-jest skalowalna - obraz możemy zwiększać lub zmniejszać bez utraty jakości
-nadaje się do tworzenia projektów technicznych, reklam, ilustracji, biuletynów
Formaty plików graficznych
-bmp - stosowany w programie Paint, mało wydajny
-tif - powszechnie stosowany, np. Photoshop, grafika wysokiej jakości, duże pliki
-gif - grafika w Internecie, 256 kolorów, opcja animowanych obrazów
-jpg - efektywna kompresja plików, różny stopień kompresji, grafika Internetowa,
-pdf - grafika z tekstem (program Adobe Reader)
Jak dbać o jakość obrazu?
-obrazy drukowane - parametr dpi (dot per intch) ilość punktów na cal; przyjmuje się, że 300 dpi wystarczy do wykonania ilustracji; zwiększając dpi powiększamy rozmiar pliku obrazu
-obrazy wyświetlane - dostosowujemy obraz do rozdzielczości monitora np. 1024x768 pikseli; w grafice internetowej zwracamy uwagę na rozmiar pliku obrazu (małe pliki ładują się dużo szybciej, stosujemy formaty gif i jpg o dużej kompresji)
Size - zmiana rozmiaru obrazu
Flip - symetrie obrazu
Rotate - obroty obrazu
Stich... - łączenie obrazów
Expand... - zwiększenie marginesów obrazów
Convert To... - zmiana formatu koloru
Skanowanie i montaż obrazu
Parametry skanera
-dpi (punkt na cal) np. 600x800
-ilość kolorów np. 24 bity (format RGB)
-maksymalny format papieru np. A4
-szybkość skanowania
Zalecenia przy skanowaniu
-dobrze rozpoznać oprogramowanie dołączone do skanera
-format mapy bitowej - tif
-rozdzielczość - 300 dpi
-większe dpi - większy rozmiar pliku
Programy typu OCR
-OCR (Optical Character Recognize), czyli optyczne rozpoznawanie tekstu
-programy te służą do zamiany mapy bitowej na tekst
-słabo rozpoznają one pismo ręczne
-bardzo ważna jest ocena efektów działania programu
np. program Recognita OmniPage
Pliki multimedialne
Cyfrowy zapis dźwięku
-częstotliwość próbkowania - liczba pobieranych prób dźwięku w ciągu sekundy (im większa tym lepsza jakość dźwięku); płyta CD - 44,1 kHz
-poziom dokładności zapisu dźwięku; płyta CD - 16 bitów, czyli rozróżnianych jest 216 (65566) poziomów dźwięku
Cyfrowy zapis obrazu
-rozdzielczość; np. PAL (system analogowy, telewizja) - 704x576 punktów
-liczba klatek na sekundę; np. PAL - 25 kl/s
-liczba wyświetlanych kolorów; np. PAL - format RGB
-potrzebna jest duża kompresja, żeby można było przesyłać obraz; np. telewizja satelitarna - format MPEG2 (system cyfrowy), kompresja obrazu około 1:20 i dźwięku około 1:10
Formaty plików multimedialnych
-wav - dźwięk; jakość płyty CD, standard w systemie Windows, 1 min. - około 10 MB
-avi - dźwięk, obraz; duże pliki, standard w systemie Windows
-mp3 - dźwięk; związany z MPEG1, duża kompresja, przy 1:10 1 min. - około 1 MB
-DVD - dźwięk, obraz; MPEG2 duża kompresja obrazu, około 1:20
-mid - dźwięk; jakość zależy od karty dźwiękowej

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut