profil

Rodzaje instalacji elektrycznych

poleca 84% 3038 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Instalacja elektryczna-jest zespołem urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 1500V prądu stałego,przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.Instalacja taka obejmuje nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne,urządzenia i przyrządy łączeniowe,zabezpieczające,ochronne,sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi,lecz także rezerwowe źródła energii elektrycznej takie jak baterie akumulatorowe,urządzenia bezprzewodowego zasilania (UPS) oraz zespoły prądotwórcze wraz z instalacjami przynależnymi do tych urządzeń.

Podział instalacji elektrycznej może być oparty na różnych kryteriach.Do najbardziej znanych należy podział ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników.Wówczas rozróżnia się:
-instalacje oświetleniowe-zasilające zarówno elektryczne źródła światła,jak i inne urządzenia o niewielkiej mocy,takiej jak przenośne urządzenia grzejne w mieszkaniach,bojlery.
-instalacje siłowe-zasilające silniki elektryczne oraz przemysłowe urządzenia grzejne.

W zależności od miejsca występowania instalacje dzieli się na:
-nieprzemysłowy
-przemysłowy


Zależnie od czasu użytkowania instalacje dzieli się na:
-stałe
-prowizoryczne (tymczasowe) [do max.3 lat użytkowania]

Do instalacji elektrycznych zalicza się również:
-instalacje teletechniczne i komputerowe
-instalacje i urządzenia sygnalizacji sterowania pomiarów i monitorowania
-instalacje elektryczne alarmowe,przeciwpożarowe i ochrony mienia
-instalacje specjalne,np.instalacje tzw.inteligentnego budynku

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy
Rozkład materiału