profil

Ekonomika handlu

(24)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Rękojmia i Gwarancja

Rękojmia i gwarancja Jeśli konsument zakupił towar wadliwy lub zakupiony towar podczas użytkowania takim się okaże, może skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych: rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości. Rękojmia...

poleca84%

Gospodarka zapasami - objaśnienia terminów

Dane-zapis faktów Informacja-wyróżnik pamiętanych danych System informatyczny-program komputerowy Sys. informacyjny- układ dostępny w sposób ciągły ujednoliconych informacji o przepływie dóbr Sys. logistyczny-informuje o podmiocie...

poleca83%

Metody obsługi pośredniej i bezpośredniej; obsługa tradycyjna i nowoczesna

Odwiedzając ostatnio dom handlowy zaobserwowałam, że sprzedawcy obsługują klientów metodą nowoczesną obsługi. Metoda ta stosowana jest zazwyczaj w dużych sklepach typu: supermarkety, hipermarkety, domy handlowe, domy towarowe. Wykorzystywana jest...

poleca83%

Ekonomika ściąga krajowy obrót towarowy

1. Formy sklepowe: * tradycyjna (pośrednia) * samoobsługowa (bezpośrednia) * preselekcyjna (łączy te 2 formy) 2. Formy specjalne: * domy wysyłkowe, z dostawa do domu, * handel obnośny, automat, sprzedaż komisowa (os której własnością...

poleca81%

Działalność handlowa

1.Handel polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.Cena sprzedaży towarów jest większa od ceny ich zakupu.Różnica między cenami stanowi marżę handlową,która pozwala na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo handlowe i...

poleca83%

Procesy gospodarowania

Zanim cokolwiek zreferuję Wam o procesie gospodarowania, to przytoczę wam jego definicję, a więc: Gospodarowanie, czyli produkcja, wymiana, podział i konsumpcja jest działalnością ciągłą, stale powtarzającą się. Dlatego mówimy o procesie...

poleca81%

Pojęcie, rodzaje i funkcja kontroli w punkcie sprzedaży detalicznej.

Kontrola jest ważny składnikiem zarządzania jednostkami handlu. Wydawanie ustaw przez sejm, podejmowane decyzje przez kierownictwo przedsiębiorstwa ustalanie regulaminów wewnętrznych wymaga zarówno bieżącej oceny prawidłowości wykonania, jak i...

poleca83%

Globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym.

Globalizacja jest terminem złożonym i wieloznacznym. Jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny proces i jedynym problemem dla nich jest jej rozszerzenie. Po przeciwnej stronie są ci, którzy są pewni, że termin ten określa procesy, którym...

poleca81%

Kredyt

Dom handlowy "HUTNIK" z uwagi na narastającą konkurencję zamierza zmodernizować swoją placówkę, dostosowując ją do standardu zagranicznych firm handlowych. W tym celu musi jednak skorzystać z 2-letniego kredytu w wysokości 160 tys.zł,...

poleca80%

Harmonogram pracy

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę sposób wykorzystania przez pracowników ustalonego wymiaru czasu pracy w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego. Określa on dni pracy i dni wolne, wyznacza dni wolne wynikające z 5-dniowego...