profil

Pierwsza pomoc

poleca 85% 182 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pierwsza pomoc- pierwsze czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.
Ratownik- osoba udzielająca pierwszej pomocy.
Poszkodowany- osoba potrzebująca pomocy której życie może być zagrożone.
1, Ocena sytuacji:
* ile jest poszkodowanych
* w jakim stanie
* jakie grożą niebezpieczeństwa
2, Zabezpieczamy miejsce wypadku i wzywamy pomoc:
* przedstawić się
* miejsce
* charakter co się wydarzyło
* liczba i stan poszkodowanych
* czekamy na potwierdzenie wezwania
3, Stan poszkodowanych:
* przytomność
* oddech
* tętno
* badanie systemowe
4, Przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy.
Łańcuch ratunkowy- to kolejność działań podejmowanych na miejscu wypadku.
Schemat postępowania ratunkowego na miejscu wypadku
*osobie przytomnej przedstawić się
*oceniamy sytuację
*zabezpieczamy(zadbać o własne bezpieczeństwo, zaangażować osoby postronne)
*czynności życiowe( stan poszkodowanego)
*wykonać czynności ratujące życie
*w międzyczasie wezwać pomoc fachową
Sytuacje wymagające natychmiastowego działania
*niedrożność drug oddechowych
*utrata przytomności
*brak oddechu
*brak tętna
*duży krwotok
*wstrząs
-należy sprawdzić odcinek szyjny kręgosłupa usunąć ciała obce z jamy ustnej i udrożnić drogi oddechowe
- należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej ciepło okryć, wezwać pomoc, kontrolować tętno i oddech
- należy zastosować sztuczne oddychanie i zewnętrzny masaż serca
- należy założyć opatrunek uciskowy i zatamować krwotok
- należy ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej i zabezpieczyć przed utrato ciepło
Objawy obserwowania w miarę narastania ciężkości wstrząsu
- twarz żółtoszara
- podniecenie i następnie zobojętnienie
wzrost tętna
- zanik tętna na tętnicy promieniowej
- spadek ciśnienia tętniczego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy