profil

suche fakty

poleca 60% 40 głosów

‘zdarzenie podane do wiadomości bez jakiegokolwiek komentarza, wyjaśnienia’; wyr. rzecz., public.; Stało się to ważniejsze niż suche fakty. – „Gazeta Prawna”.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta