profil

Kazimierz IV Jagiellończyk

poleca 63% 32 głosów

1427-1492 król Polski z dynastii Jagiellonów, wielki książę litewski

Kazimierz IV JagiellończykSyn Władysława II Jagiełły. W wieku11 lat wybrany na króla czeskiego, na tronie nie zasiadł po klęsce stronnictwa husyckiego, które go wybrało. Od 1440 wielki książę litewski, od 1447 król polski. W latach 1454–66prowadził wojnę trzynastoletnią z zakonem krzyżackim. Po klęskach poniesionych przez pospolite ruszenie rycerstwa (m.in. pod Chojnicami w 1454), wystawił armię zaciężną w 1462, z P. Duninem na czele.W tym samym roku Krzyżacy zostali pokonani pod Świecinem, a w 1463 ich flota zniszczona na Zalewie Wiślanym. Na mocy pokoju w Toruniu (1466) uzyskał m.in. Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię,pozostałe ziemie Zakonu stały się lennem Polski. Dzięki dostępowi do morza zapewnił Polsce uczestnictwo w polityce bałtyckiej, udział w handlu europejskim i szybki rozwój gospodarczy. W 1454 nadał stanowi rycerskiemu przywilej cerekwicko-nieszawski, który pozwalał królowi zwoływać pospolite ruszenie, nakładać nowe podatki i zmieniać prawa tylko za zgodą sejmików ziemskich. Prowadził aktywną politykę zagraniczną i dynastyczną. W 1471 osadził na tronie czeskim syna, Władysława, w 1490 uzyskał dla niego także koronę węgierską.

Rządy Kazimierza Jagiellończyka stanowiły dla Polski świt nowych czasów we wszystkich dziedzinach życia.
T. Bogucka

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Kazimierz IV Jagiellończyk