profil

Konfucjusz

poleca 75% 4 głosy

551-479 p.n.e. filozof chiński

KonfucjuszPochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Zrobił karierę w administracji księstwa Lu. Zaczynając od najniższego szczebla urzędniczej hierarchii (nadzorcy stad owiec i wołów), doszedł do najwyższych stanowisk. Próbował przeprowadzić reformy w księstwie, zaczynając od systemu podatkowego, które zakończyły się niepowodzeniem. Niestabilna sytuacja polityczna zmusiła go w 496 do opuszczenia Lu, przez 12 lat podróżował po chińskich księstwach. Namawiał ich władców do kierowania się moralnością, rządzenia w interesie ludu, obniżania podatków, przy obsadzaniu urzędów kierowania się kompetencjami a nie urodzeniem nominowanych ludzi. Nie osiągnął powodzenia jako doradca polityczny. Po powrocie do księstwa Lu żył wśród grona uczniów, uczył historii, etyki, poezji. Opracował pierwszy program nauczania dla urzędników państwowych, który, rozwijany przez niezliczonych naśladowców, kształtował rozwój państwa i cywilizację Chin przez następne dwa i pół tysiąca lat. Odegrał też wielką rolę w innych państwach Dalekiego Wschodu. Jego zasadnicze elementy to: pobożność, kult przodków, szacunek dla tradycji, poszanowanie ładu społecznego. Autor Dialogów konfucjańskich.

Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry.
Konfucjusz

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Konfucjusz