profil

Wergiliusz

poleca 58% 21 głosów

70-19 p.n.e.

WergiliuszNajwybitniejszy z epików rzymskich. Poeta czasów Oktawiana Augusta głoszący pochwałę jego rządów. Uznaje się go za twórcę narodowej epopei rzymskiej, nawiązującej do legendarnego pochodzenia Rzymian, którzy rzekomo mieli wywodzić się od Trojan. Jego dzieło Eneida było wzorowane na greckich eposach Iliadzie i Odysei  Homera. W XII księgach autor ukazał losy Eneasza, jednego z Trojan, który opuścił zdobytą przez Greków Troję i w nowym miejscu, Italii, założył silne państwo. Wergiliusz jest także autorem Bukolików – utworów przedstawiających życie pasterzy w idealnej krainie Arkadii, wzorowanych na greckich sielankach, oraz Georgików – poematów ukazujących uprawę roli i głoszących pochwałę ciężkiej pracy rolnika. Twórczość Wergiliusza cieszyła się dużym uznaniem innych twórców. Dante Alighieri nadał mu funkcję przewodnika w Boskiej komedii, polscy poeci renesansowi wzorowali się na jego sielankach, a w okresie zaborów Polacy dostrzegali analogię między losami głównego bohatera Eneidy a dziejami narodu polskiego, który utracił państwowość. Taka interpretacja utworu dawała Polakom nadzieję na odbudowę własnego państwa.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Wergiliusz