profil

Historia

(34)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca78%

Przyczyny wypraw krzyżowych

Przyczyny - dążenie do wyzwolenia Ziemi Ojczystej spod władzy muzułmańskiej Turków seldżuckich - nastroje religijne w Europie (związane z ruchem reformy Kościoła) - rywalizacja cesarstwa z papiestwem - głód dotykający przede wszystkim...

poleca82%

Bitwa pod Cedynią

Cedynia 972 Bitwa pod Cedynią miała miejsce 24 czerwca 972 r. W starciu tym siły dowodzone przez księcia Polan Mieszka I rozbiły wojska dowodzone przez margrabiego Hodona. Jest to pierwsza w historii Polski bitwa znana z dokładnej daty i...

poleca82%

Bitwa pod Grunwaldem - streszczenie

Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce 15 lipca 1410 r. jedna z największych bitew średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem, w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżacki (ok. 21...

poleca82%

Skutki reformacji i kontrreformacji

Skutki reformacji - wielość wystąpień reformatorów np. w Szwajcarii Kalwin, we Francji hugenoci - wojna chłopska na terenie Niemiec (1524-25) - wojny religijne w Niemczech - rzeź hugenotów w Paryżu (1572) - rozłam w kościele...

poleca83%

Szlachta i magnaci

Podział Nasze społeczeństwo Rzeczposplitej było podzielono na : szlachtę , duchowieństwo , miesczaństwo i cłopstwo . Najbardziej szczególne miejsce zajmowała szlachta , gdzyć wywodzona jest z średniowiecznego rycerstwa , która chętnie podkreśla...

poleca82%

Przyczyny i skutki odkryć geograficznych, pojęcia i bohaterowie

Przyczyny wypraw geograficznych - chęć wzbogacenia się - chęć poznania nowych kontynentów - chęć poznania nowych ludzi i kultur - skrócenie drogi morskiej do Indii - nauczać, opowiadać i nawrócić Do wiary Chrześcijańskiej (misje) -...

poleca83%

Słowianie

Pochodzenie nazwy \"Słowianie\" Najbardziej wiarygodna hipoteza w tej kwestii wiąże nazwę Słowianie ze słowem \"słowo\". Słowianie - byliby to zatem ludzie \"znający słowa\", potrafiący mówić, w odróżnieniu od innych ludów, z którymi Słowianie...

poleca83%

Narodziny i rozwój islamu

W 7 wieku naszej ery na Półwyspie Arabskim narodziła się druga co do wielkości religia współczesnego świata-islam . Nazwa islam w języku Arabów oznacza całkowite oddanie się woli Bożej. Twórcą nowej religii był Mahomet . Islam uznaje tylko jednego...

poleca80%

Wymień osiagnięcia kultury Arabów

Arabowie mieli wiele osiągnięć w kulturze. Wykorzystali osiągnięcia Bizancjum Grecji. Z Bizancjum Arabowie przejęli architekturę i zarządzanie państwem. Zdobycze Greków dawały Arabom wiedzę i możliwość rozwoju nauki. Jednym z osiągnięć były...

poleca79%

Style architektoniczne w Średniowieczu

Romański Styl romański przejmuje wiele elementów charakterystycznych ze sztuki wczesnośredniowiecznej, jak np. geometryczną ornamentykę, plecionki, ozdobne motywy zwierzęce. Początkowo (XI w.) rozwiązania konstrukcyjne przeważały nad...

poleca84%

Rola Kościoła w Średniowieczu - krótko

W średniowieczu mieszkańców Europy najbardziej łączył kościół. Decydował on o rozwoju kultury i kształtowaniu światopoglądu, przez to miał duży wpływ na życie ludności. Bardzo ważnym osiągnięciem kościoła było rozpoczęcie nauczanie szkolnego....

poleca79%

Zakony rycerskie

Templariusze (Fratres Militia Templi, Rycerze Świątyni) - zatwierdzony w 1128 r. międzynarodowy zakon "rycerzy świątyni", wśród których dominowali rycerze z Francji; obecnie już nie istniejący. Templariusze nosili białe płaszcze z czerwonymi...

poleca81%

Krucjaty, zakony rycerskie

Co się działo na ziemiach Narodu Jezusa w X-XI w. ? Na ziemiach Narodu Jezusa w XI w. Turcy seldżuccy po wcześniejszym podbiciu arabskich kalifatów zgarnęli posiadłości Bizancjum i Palestynę. Swięte dla chrześcijan miejsca w Betlejem i...

poleca82%

Cechy sztuki Gotyckiej

Cechy sztuki Gotyckiej - podstawa budowli była wzniesiona na planie krzyża, - system halowy i bazylikowy, - strzelistość (podyktowana chęcią wznoszenia się do Boga) i smukłość budowli, - system konstrukcji budowli – szkieletowy, oparty na...

poleca82%

Informacje na sprawdzian ze starożytności. Od system feudalny do kultura i nauka wieków średnich

senior -osoba obdarowująca ziemią wasal-osoba obdarowywana ziemią system feudalny- system w którym wasal otrzymuje ziemię od seniora,a senior daje ziemię wasalowi. Nazwa pochodzi od słowa ''lenno'' co oznacza majątek ziemski. STANY SPOLECZNE w...

poleca81%

Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy.

Za panowania pierwszych Piastów większe osady powstawały głównie przy grodach obronnych. Mieszkańcy podgrodzi czuli się bezpiecznie, ponieważ umocnienia oraz stacjonująca w pobliżu drużyna książęca zapewniały im ochronę przed najazdami. Z czasem...

poleca81%

Krzysztof Kolumb i jego wyprawy.

Krzysztof Kolumb (wł. Cristoforo Colombo, hiszp. Cristóbal Colón). Żył w latach 1451-1506. Żeglarz włoski w służbie Hiszpanii, jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach odkryć geograficznych i żeglugi, odkrywca Ameryki. Urodził się w Genui w...

poleca74%

Stany średniowieczne

Społeczeństwo feudalne, stany W średniowieczu – od XIII w. – doszło do ukształtowania się specyficznych grup społecznych, tzw. stanów. Były one charakterystyczne dla większości społeczeństw europejskich. Stany to grupy społeczne wyróżniane...

poleca85%

Kalwinizm - główne zasady

Kalwinizm - jedna z najważniejszych wyznań protestanckich Założyciel : Jan Kalwin Wiek założenia : XVI w. Miejsca występowania : Szkocja, Szwajcaria, Niderlandy, Francja, Polska Główne zasady - kult Biblii - dwa sakramenty: chrzest...

poleca85%

"Rola Kościoła w Średniowieczu"

W średniowiecznym społeczeństwie dominującymi stanami było rycerstwo i duchowieństwo, jednak kościół na czele Papieża najbardziej łączył mieszkańców Europy. Miał on bardzo duży wpływ na życie ludzi, gdyż decydował o rozwoju kultury i kształtowaniu...

poleca85%

Władcy Polski

Piastowie 960-992 Mieszko I - pierwszy władca Polski 992-1025 Bolesław I Chrobry - pierwszy król Polski 1025-1031 Mieszko II Lambert - drugi król Polski 1031-1032 Bezprym - książę Polski 1032-1034 Mieszko II Lambert - król Polski 1034-1058...

poleca85%

Okres denarowy

Kolebką okresu denarowego jest starożytny Rzym. W Polsce mennictwo najprawdopodobniej zapoczątkował Mieszko I choć istnieją przypuszczenia, że był to Mieszko II. Okres denarowy dzieli się na podokresy: -podokres denarów cienkich -podokres...

poleca85%

Rycerze

Postawa rycerza musiała być przykładem dla innych stanów. Rycerz był wzorem cnót, odwagi, męstwa, zdyscyplinowania, prawości, szlachetności i waleczności. Takim właśnie rycerzem był Zawisza Czarny, dlatego jest on symbolem i wzorem prawdziwego...

poleca85%

Gotyk. Wit Stwosz.

Gotyk - styl w architekturze i sztukach plastycznych dojrzałego i późnego średniowiecza, który powstał we Francji około połowy wieku XII a trwał do początku XVI wieku. Stanowi szczytowe osiągnięcie kultury rycerskiej ,mieszczańskiej a także...

poleca85%

Historia Malborka.

Malbork, który zwiedzaliśmy, posiada niezwykłą historię. Otóż zamek zakonny wybudowany w XIV wieku był główną siedzibą jednego z najpotężniejszych państw na południowym wybrzeżu Bałtyku- Krzyżaków. Zakon krzyżacki, który stworzył tam silne...

poleca89%

Hannibal

Hannibal(247-183r.p.n.e.) Był uznawany za jednego z najwybitniejszych dowódców Starożytności.W 221 r.p.n.e. dowodził wojskami kartagińskimi w Hiszpanii. Przed rozpączęciem wojny z Rzymem ojciec Hannibala dał mu wydrążony pierścien, w którym...

poleca87%

Metody misyjne stosowane przez Cyryla i Metodego.

1) Chodzili po wioskach i organizowali spotkania na których głosili Słowo Boże i nauczali o Jezusie. 2) Mówili w zrozumiałym im języku. 3) Przełożyli Pismo Święte aby ludzie mogli zrozumieć te nauki. Moja ocena tych metod Nikt nie...

poleca85%

Propozycje reform w polsce w XVII w.

Biedy ani wojny nie lubisz? Nowego króla wybierz! -Gdy królem zostane sprawie, ze kolejny wybrany po mnie wladca glosem ludu wybran będzie, a nie szlachty przekupnej. Po wyborach potomkowie jego korone odziedzicza, tak jak za dawnych wladcow...

poleca85%

Średniowiecze

Średniowiecze to epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi. Nazwa epoki wywodzi się z łacińskiego określenia medius aevus (średni wiek), lub media tempora (wieki średnie). Została...

poleca86%

Rozwój terytorialny Korony Polskiej od XIII do XVI wieku

Próby zjednoczenia ziem polskich, podzielonych po śmierci Bolesława Krzywoustego, podejmowało wielu Piastów. Najbliżsi zrealizowania tych planów byli książęta śląscy: Henryk Brodaty i Hentyk Pobożny. Ich zamiary pokrzyżował jednak najazd tatarski...

poleca87%

Santa Maria

W XV wieku długie wędrówki po oceanach można było odbywać tylko na odpowiednich okrętach - karawelach oraz karakach. Były to dwu- lub trójmasztowe żaglowce o wysokich nadbudówkach na dziobie i rufie. Do najważniejszych zalet tych jednostek...

poleca86%

Średniowiecze

Średniowiecze lub inaczej wieki średnie, to epoka poprzedzająca renesans. Najczęściej uważa się, iż jej granice czasowe to okres od rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego do początków renesansu. Średniowiecze przejęło bogaty dorobek starożytności,...

poleca85%

Dromony z Bizancjum.

Dromon – okręt wiosłowo-żaglowy, używany na Morzu Śródziemnym po upadku Cesarstwa rzymskiego przez floty Bizancjum (główny typ okrętu wojennego) i Arabów. Budowany w różnych wariantach od V do XII w. Zastąpił wcześniej używane biremy i liburny....

poleca85%

Współpraca Polski i Niemiec cz.I

Mieszko I w wyniku licznych walk z Wieledami i Niemcami przyłączył do Polski Pomorze, ( o czym przesądziła bitwa pod Cedynią w 972 r). Ogromne znaczenie miało przyjęcie chrztu przez Mieszka I, nie tylko dlatego,że wzmocnił jego pozycję...