profil

Zakony rycerskie

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-09
poleca 80% 1563 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Templariusze (Fratres Militia Templi, Rycerze Świątyni) - zatwierdzony w 1128 r. międzynarodowy zakon "rycerzy świątyni", wśród których dominowali rycerze z Francji; obecnie już nie istniejący. Templariusze nosili białe płaszcze z czerwonymi krzyżami.

Joannici (Ordo Militia Sancti Johannis Baptistae Hospitalis Hierosolimitani, Zakon Rycerzy Jerozolimskiego Szpitala św. Jana Chrzciciela) - zwani obecnie Suwerennym Rycerskim Zakonem Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim - zatwierdzony w 1154 r. zakon o charakterze międzynarodowym. Strój joannitów składał się z czarnego habitu i czarnego płaszcza z kapturem, oraz naszytym na ramieniu bądź po lewej stronie na piersi ośmiokonciastymi krzyżem (zobacz: krzyż maltański). W czasie bitwy joannici na zbroję przywdziewali czerwoną tunikę z białym krzyżem łacińskim

Lazaryci (Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani - Zakon Rycerzy Szpitalników św. Łazarza z Jerozolimy) - utworzony ok. 1170 r.w Ziemi Świętej. Zakon św. Łazarza był początkowo utworzony z trędowatych rycerzy i braci. W 1265 papież nakazal przejście wszystkich samodzielnych leprozoriow pod władze rycerzy św. Łazarza. Do Polski dotarł już w XIII w. Znakiem Zakonu jest zielony ośmiorożny krzyż.

Bożogrobcy (Ordo Fratres et Milities Custodes Sanctissimi Sepulchrii Hierosolymitani) - utworzony w 1099 przez Gotfryda z Bouillon, Księcia Dolnej Lotaryngii i władcy Królestwa Jerozolimy jako rycerska kapituła opiekunów Grobu Bożegu. W 1114 roku patriarcha jerozolimski Arnold zorganizował strażników Grobu w zakon nadając im regułę św. Augustyna. Do Polski bożogrobcy zostali sprowadzeni przez Jaksę z rodu Gryfitów w 1163 roku i osadzeni w Miechowie.

Zakon Montjoye - utworzony w 1180 r. w zakon hiszpański

Zakon krzyżacki (Fratres Hospitalis Sanctae Mariae Thetonicorum Jerosolimitanae, Zakon Jerozolimskiego Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego) - utworzony w 1191 r. zakon niemiecki, (W 1525 roku gałąź pruska zakonu dokonała sekularyzacji. Przetrwała część zakonu w krajach związanych z Habsburgami, która nieomal została całkiem skasowana w czasach hitleryzmu - przetrwały nieliczne konwenty. Obecnie zakon, z siedzibą główną w Wiedniu, prowadzi działalność charytatywną ). Strój Krzyżaków charakteryzował biały płaszcz z czarnym krzyżem.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta