profil

Średniowiecze

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Średniowiecze lub inaczej wieki średnie, to epoka poprzedzająca renesans. Najczęściej uważa się, iż jej granice czasowe to okres od rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego do początków renesansu. Średniowiecze przejęło bogaty dorobek starożytności, zupełnie inna kultura i podłoże filozoficzne, chrześcijaństwo, spowodowało jednak, że średniowiecze to epoka oderwana od poprzedniej epoki, nie związana z nią praktycznie w żaden sposób. Podobne oblicze przyjęło średniowiecze w Polsce, gdzie dodatkowo rozwinęło się w tej epoce chrześcijaństwo. Jednym z aspektów krzewienia nowej wiary jaką było chrześcijaństwo były wyprawy krzyżowe do Ziemii Świętej inaczej nazywane krucjaty. Kultura średniowiecza wywarła bardzo duży wpływ na mentalność tamtych czasów.

Ważniejsze wydarzenia epoki średniowiecza to:
edykt tolerancyjny Konstantyna I Wielkiego, tzw. edykt mediolański
bitwa pod Adrianopolem 9 sierpnia 378 roku
zamach Odoakra 476 rok
śmierć ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Juliusza Neposa 480 roku
pierwsza wersja prawa salickiego 507 rok
śmierć Chlodwiga I 511 rok
narodziny Mahometa 570 rok
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (Hidżra) 622 rok
śmierć Mahometa 632 rok
bitwa pod Poitiers, znana także jako bitwa pod Tours 25 października 732 roku
zamach stanu Pepina Krótkiego 751 rok
układ między papieżem Zachariaszem, a Pepinem Krótkim 751 rok
założenie Państwa Kościelnego przez Pepina Krótkiego 756 rok
śmierć Pepina Krótkiego 768 rok
śmierć Karlomanan 771 rok
najazd wikingów na Klasztor Lindisfarne 793 rok
odnowienie cesarstwa rzymskiego na Zachodzie 25 grudnia 800 roku
powstanie państwa wielkomorawskiego 830 roku
traktat w Verdun 843 roku
chrzest Bułgarii 864 roku
zjednoczenie Kijowa i Nowogrodu 882 roku
początek dynastii Saskiej na tronie niemieckim 919 roku
hołd czeski Henrykowi Ptasznikowi 929 roku
bitwa na Lechowym Polu koło Augsburga 10 sierpnia 955 roku
bitwa pod Cedynią 24 czerwca 972 roku
zjazd gnieźnieński 1000 rok
pokój w Budziszynie 30 stycznia 1018 roku
schizma wschodnia 1054 roku
bitwa pod Hastings 14 października 1066 roku
synod w Clermont 18 listopada 1095 roku

Wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej:
I wyprawa krzyżowa 1096–1099
II wyprawa krzyżowa 1147–1149
III wyprawa krzyżowa 1189–1192
IV wyprawa krzyżowa 1202–1204

Powstanie państwa Czyngis-chana 1206 roku
bitwa pod Bouvines 27 lipca 1214
sobór laterański 1215 roku
Wielka Karta Swobód 1215 roku
V wyprawa krzyżowa 1217–1221
bitwa pod Legnicą 1241 roku
bitwa pod Köse Dağ 26 czerwca 1243
VI wyprawa krzyżowa 1248–1250
VII wyprawa krzyżowa 1270 roku
upadek Akki 1291 roku
Niewola Awiniońska 1309–1377
wojna stuletnia między Anglią a Francją 1337–1453
Wielka Schizma Zachodnia 1378–1417
zdobycie Moskwy przez Tatarów 1382
Unia w Krewie 14 sierpnia 1385
bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410
powstanie husyckie w Czechach 1419
Unia florencka 6 lipca 1439
Unia polsko-węgierska 1440–1444
bitwa pod Warną 10 listopada 1444
upadek cesarstwa bizantyjskiego 1453

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty