profil

Władysław Łokietek

Materiał: Rozwój terytorialny Korony Polskiej od XIII do XVI wieku

Źródło: 1.bp.blogspot.com