profil

Szlachta i magnaci

poleca 83% 941 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podział

Nasze społeczeństwo Rzeczposplitej było podzielono na : szlachtę , duchowieństwo , miesczaństwo i cłopstwo . Najbardziej szczególne miejsce zajmowała szlachta , gdzyć wywodzona jest z średniowiecznego rycerstwa , która chętnie podkreśla swoją przeszłość używając herbów i dumnie sie tytułować rycerstwem.

SZLACHTA:
- wolna elekcja - prawo szlchty do wyboru króla
- 10 % mieszkańców Polskich

dzieli sie na :
* magnatów
* szlachtę gołowa
*szlachta średniozamożna

DUCHOWIEŃSTWO:

- duch. wyższe (biskupi , kanonicy , kapituł , opaci)
- duch. niższe (proboszczowie , wikariusze, parafialni)

MIESZCZAŃSTWO:
- patrycjat ( burmistrz , rada miejska, bogaci kupcy , )
- pospólstwo (rzemieślnicy , drobni kupcy)
- plebs (biedni mieszkańcy miast)

CHŁOPI:
-wolni kmieci
- chłopi bezpańszcyźni

Szlachta w ciągi kilku stuleci dostała od władców dużo specjalnych praw nazywanych PRZYWILEJAMI. Dzięki nim płaciła niskie podatki , pełniła wysokie urzędy w państwie i wpływała na decyzje króla , lecz , gdy z których przywilejów został złamany przez władcę , to szlachta mogła mu wypowiedzieć posłuszeństwo...........

PRZYWILEJ: w okresie feudalnym akt monarchy nadający pewnym osobom lub stanom określone uprawnienia lub uchylający w stosunku do nich prawo powszechne ....

sarmatyzm - to pooglady mówiace o wyższości szlachty nad innymi stanami!!!
Cechy szlachty sarmackiej : gościnność , szlachetność, odwaga i wojowniczość..

hasło szlachty :
" pierwsi do bitki i do wypitki"

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta