profil

Geografia

(101)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

154 online
poleca84%

Niziny Środkowopolskie

NIZINA WIELKOPOLSKA Są to w 99% tereny nizinne. Przez Nizinę Wielkopolską przepływa trzecia, co do wielkości rzeka Polski ? Warta. Jej główne miasta to: - Poznań - Kalisz - Konin - Leszno - Gniezno Gleba tych terenów jest bardzo...

poleca84%

Krajobrazy w Tatrach są różnorodne.

Na południu Polski rozciąga się szerokim łukiem niewielki fragment jednego z największych w Europie łańcuchów górskich- Karpat. Łańcuch górski składa się z części zwanych pasmami. Do Karpat należy kilka biegnących przez nasz kraj pasm górskich,...

poleca84%

Wyżyny, kotliny, góry

WYŻYNY (powyżej 200 m n.p.m. o dużych wysokościach względnych) na południu od nizin, na północ od kotliny podkarpackich; od doliny górnej Odry po dolinę Bugu na wschodzie: -wyżyna śląska: (węgiel kamienny, bazalt), nadalej na zachodzie, wysokośc...

poleca84%

Wrocław i okolice - charakterystyka i ciekawostki.

W południowo - zachodniej Polsce, po obu stronach środkowej Odry i Nysy Łużyckiej rozciąga się Dolny Śląsk. Wrocław uważany jest za jego tradycyjną stolicę. Początki historii miasta giną w pomroce dziejów. W 990 roku Wrocław został włączony do...

poleca84%

Puszcza Białowieska

 Od lat toczy się batalia o zachowanie dla przyszłych pokoleń jednego z naszych największych skarbów narodowych - Puszczy Białowieskiej. Ten unikalny na skalę europejską las położony na kresach kresów Rzeczypospolitej jest ostatnim fragmentem...

poleca83%

Babia Góra

Babia Góra jest najwyższym pozatatrzańskim wzniesieniem w Polsce oraz w polskich Beskidach. Jego najwyższy punkt do Diabłak (1725m n.p.m.). Z podszczytowych partii Diablaka roztacza się piękna panorama. Wierzchołek Diablak pokrywa rumowisko...

poleca84%

Roztocze - charakterystyka i ciekawostki

W południowo0wschodniej części urodzajnej Wyżyny Lubelskiej rozciąga się Roztocze. Tworzy ono około 150-kilometrowe pasmo niewielkich wzniesień zbudowanych ze skał kredowych, uformowanych blisko 100 milionów lat temu. Region ten nie został jeszcze...

poleca81%

Czy znasz dobrze Niziny Środkowopolskie?

Czy znasz dobrze Niziny Środkowopolskie? Pytania dla uczniów szczególnie zainteresowanych tą krainą geograficzną. a) Co to są Góry Kocie i gdzie się one znajdują? Odp. Góry Kocie to inaczej Wzgórza Trzebnickie. To środkowa część wału...

poleca76%

Wyżyny Polski

Wyżyna Śląska -zbudowana z piaskowców, zlepieńców i łupków gdzie wytworzył się węgiel kamienny, pół.-wsch. część budują dolomity, wapienie i iły w których wytworzyły się rudy cynku, ołowiu oraz żelaza -najwyższe wzniesienie to Góra Świętej Anny...

poleca83%

Tatrzańskie doliny - charakterystyka i ciekawostki

Atrakcją turystyczną Tatr Zachodnich są dwie wielkie doliny : Kościeliska o Chochołowska. Przebiegają one południkowo, czyli z północy na południe, łącząc wysokie partie gór z tzw. przedpolem. Ich górną, granitową część ukształtował...

poleca81%

Góry świętokrzyskie, geologia i krajobraz

Góry Świętokrzyskie oglądane z daleka rysują się na widnokręgu jako niewysokie wzniesienia, jakby garby wśród pagórkowatego terenu. Także z bliska nie zadziwiają ani wysokością pojedynczych wzniesień, ani dzikością stoków, ani też wysokością...

poleca82%

Kotliny Podkarpackie

Kotliny Podkarpackie - Oświęcimska i Sandomierska - są położone w południowej części Polski. Kotliny od północy są otoczone przez Wyżyny: Śląsko-Krakowską, Kielecką i Lubelską, a od południa przez Karpaty. Pas kotlin jest obniżeniem tektonicznym,...

poleca83%

Częstochowa - Jasna Góra - fakty i ciekawostki

W XIV wieku pochodzący z Węgier paulini wznieśli na jasnogórskim wzgórzu klasztor oraz gotycki kościół. W połowie XVII stulecia rozbudowano go, tworząc potężną twierdzę, która w swoich dziejach odparła ataki wielu armii. W 855 roku była oblegana...

poleca82%

Wielkopolska

Wielkopolska – kraina historyczna w zachodniej części Polski ze stolicą w Poznaniu. Patronką Wielkopolski jest bł.Jolenta Helena Arpad. Położona jest na Pojezierzu wielkopolskim oraz nizinie wielkopolskiej. Głownymi miastami są Poznań, Gorzów...

poleca81%

Nizina Śląska

Nizina Śląska leży w południowo-zachodniej części Nizin Środkowopolskich. Na południu opiera się o góry Sudety. Przepływa przez nią druga co do wielkości w Polsce rzeka Odra w licznymi górskimi jej dopływami. Na Nizinie Śląskiej występują...

poleca83%

Zabytki w woj. świetokrzyskim

Kielce (3) ? - Cmentarz Partyzancki w Kielcach, - Dworek Karscha w Kielcach, - Dworek Laszczyków, - Park miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach, - Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, - Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach,...

poleca83%

Najciekawsze zabytki Mazowsza - Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

W Ciechanowie położonym w północnej części województwa Mazowieckiego znajduje się wiele zabytków. Tym razem mowa jednak o Zamku Książąt Mazowieckich z XIV wieku. Został on zbudowany przez Siemowita lll – księcia Mazowieckiego. Zamek zlokalizowany...

poleca84%

Warmia - charakterystyka i ciekawostki

Ta historyczna kraina położona jest w północnej Polsce, w dorzeczu środkowej Łyny i Pasłęki, pomiędzy Mazurami a Pojezierzem Iławskim. Na północy sięga do granicy z Rosją. Warmia słynie z gotyckich zamków krzyżackich, pamiętających czasy sprzed...

poleca80%

Pojezierze Pomorskie

Położenie: Północno-zachodnia Polska (11% jej powierzchni) Podział: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Wschodnio-pomorskie i Pojezierze Południowo-pomorskie Budowa geologiczna: Na całym obszarze lądolód pozostawił skały osadowe,...

poleca80%

Przykładowy plan wycieczki

przykładowy plan wycieczki KAZIMIERZ –SANDOMIERZ –ZAMOŚĆ

poleca82%

Wyżyna Niecko-Nidziańska

Niecka Nidziańska ? średnia wysokość wynosi tu ok. 200-300 m. n.p.m. a największe wzniesienie to Biała Góra - 416 m. n.p.m. .Pod względem geologicznym region ten tworzy niecke wypełnioną utworami mezozoicznymi, głównie marglami kredowymi. W czasie...

poleca83%

Wycieczka po Łodzi i okolicach

Celem wycieczki jest zwiedzanie Łodzi i okolic. Łódź to drugie pod względem wielkości miasto Polski, położone w centrum kraju, posiada połączenia z głównymi szlakami komunikacyjnymi o znaczeniu międzynarodowym, a w niedalekiej...

poleca82%

Wyżyny polskie.

Między pasem Nizin Środkowopolskich a pasem Kotlin Podkarpackich rozciągają się Wyżyny Polskie. Ukształtowanie powierzchni tego obszaru jest dość zróżnicowane, co wynika z urozmaiconej budowy geologicznej. W pasie wyżyn wydzielono kilka mniejszych...

poleca83%

Karkonosze

Karkonosze - najwyższe pasmo górskie Sudetów, położone na pograniczu Czech i Polski. Ich najwyższy szczyt to Śnieżka (1603,15 m n.p.m.). Budowa geologiczna - Geologicznie rzecz biorąc, Karkonosze są starymi górami ich obecne ukształtowanie jest...

poleca79%

Wyżyna Śląska

Wyżyna Śląska –to kraina geograficzna w południowej Polsce. Wyżyna Śląska to najsilniej uprzemysłowiona kraina geograficzna Polski. Jest to związane z występowaniem bogactw mineralnych, głównie węgla kamiennego. Najwięcej kopalń znajduje się w...