profil

Geografia

(101)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Tatrzańskie doliny - charakterystyka i ciekawostki

Atrakcją turystyczną Tatr Zachodnich są dwie wielkie doliny : Kościeliska o Chochołowska. Przebiegają one południkowo, czyli z północy na południe, łącząc wysokie partie gór z tzw. przedpolem. Ich górną, granitową część ukształtował...

poleca83%

Kotliny Podkarpackie

Kotliny Podkarpackie - Oświęcimska i Sandomierska - są położone w południowej części Polski. Kotliny od północy są otoczone przez Wyżyny: Śląsko-Krakowską, Kielecką i Lubelską, a od południa przez Karpaty. Pas kotlin jest obniżeniem tektonicznym,...

poleca83%

Czy znasz dobrze Niziny Środkowopolskie?

Pytania dla uczniów szczególnie zainteresowanych tą krainą geograficzną. a) Co to są Góry Kocie i gdzie się one znajdują? Odp. Góry Kocie to inaczej Wzgórza Trzebnickie. To środkowa część wału Trzebnickiego. W większości jest to pas...

poleca84%

Częstochowa - Jasna Góra - fakty i ciekawostki

W XIV wieku pochodzący z Węgier paulini wznieśli na jasnogórskim wzgórzu klasztor oraz gotycki kościół. W połowie XVII stulecia rozbudowano go, tworząc potężną twierdzę, która w swoich dziejach odparła ataki wielu armii. W 855 roku była oblegana...

poleca84%

Krajobrazy pasa pojezierzy polskich

Krajobrazy pasa pojezierzy polskich 1. Pagórkowaty pojezierny- charakterystycznymi cechami są ciągi wzgórz morenowych oraz liczne jeziora wypełniające zagłębienia oraz liczne jeziora śródmorenowei rynny polodowcowe; część wzgórz jest porośnięta...

poleca84%

Sudety i Karpaty

Sudety - południowo-zachodnia Polska Klimat: Sudety: typowo górski, chłodny, wilgotny. Przedgórze: ciepły, wilgoty, występuje typ. piętra klimatyczne. Roślinność: piętrowość roślin(regiel górny, dolny, kosodrzewina i hale), sztuczne...

poleca84%

Wyżyna Niecko-Nidziańska

Niecka Nidziańska - średnia wysokość wynosi tu ok. 200-300 m n.p.m. a największe wzniesienie to Biała Góra - 416 m n.p.m. Pod względem geologicznym region ten tworzy nieckę wypełnioną utworami mezozoicznymi, głównie marglami kredowymi. W...

poleca82%

Wyżyna Śląska

Wyżyna Śląska - to kraina geograficzna w południowej Polsce. Wyżyna Śląska to najsilniej uprzemysłowiona kraina geograficzna Polski. Jest to związane z występowaniem bogactw mineralnych, głównie węgla kamiennego. Najwięcej kopalń znajduje się...

poleca79%

Wyżyny Polski

Wyżyna Śląska - zbudowana z piaskowców, zlepieńców i łupków gdzie wytworzył się węgiel kamienny, pół.- wsch. część budują dolomity, wapienie i iły w których wytworzyły się rudy cynku, ołowiu oraz żelaza - najwyższe wzniesienie to Góra...

poleca81%

Opis Pobrzeży

Całe pobrzeże polskie dzieli się na trzy pasy, czyli :pobrzeże Szczecińskie, Gdańskie oraz Koszalińskie. Na tych obszarach występuje klimat morski. Możemy zaobserwować chłodne lata oraz łagodne zimy. W całym pasie Pobrzeży Polski występują...

poleca82%

Pojezierze Pomorskie

Położenie: Północno-zachodnia Polska (11% jej powierzchni) Podział: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Wschodnio-pomorskie i Pojezierze Południowo-pomorskie Budowa geologiczna: Na całym obszarze lądolód pozostawił skały osadowe,...

poleca83%

Nizina Śląska

Nizina Śląska leży w południowo - zachodniej części Nizin Środkowopolskich. Na południu opiera się o góry Sudety. Przepływa przez nią druga co do wielkości w Polsce rzeka Odra w licznymi górskimi jej dopływami. Na Nizinie Śląskiej występują...

poleca84%

Kraków

Kraków jest miastem w południowej Polsce położonym nad Wisłą; trzecie pod względem liczby mieszkańców (757 144) po Warszawie i Łodzi; drugie pod względem powierzchni (326,80 km²) i jedno z najstarszych miast Polski (założone przed XI wiekiem), o...

poleca84%

Charakterystyka Kotliny Sandomierskiej

POŁOŻENIE I BUDOWA KOTLINY SANDOMIERSKIEJ południowa część Polski powierzchnia 14 000 km2 granice: · południowa – krawędź Wyżyny Małopolskiej · północno-zachodnia – brzeg nasunięcia karpackiego Wisła płynie wzdłuż północno-zachodniej...

poleca83%

Wyżyny polskie

Między pasem Nizin Środkowopolskich a pasem Kotlin Podkarpackich rozciągają się Wyżyny Polskie. Ukształtowanie powierzchni tego obszaru jest dość zróżnicowane, co wynika z urozmaiconej budowy geologicznej. W pasie wyżyn wydzielono kilka mniejszych...

poleca84%

Karkonosze

Karkonosze - najwyższe pasmo górskie Sudetów, położone na pograniczu Czech i Polski. Ich najwyższy szczyt to Śnieżka (1603,15 m n.p.m.). Budowa geologiczna - Geologicznie rzecz biorąc, Karkonosze są starymi górami ich obecne ukształtowanie jest...

poleca83%

Zabytki w woj. świetokrzyskim

Kielce (3) ? - Cmentarz Partyzancki w Kielcach, - Dworek Karscha w Kielcach, - Dworek Laszczyków, - Park miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach, - Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, - Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach,...

poleca83%

Babia Góra - charakterystyka i ciekawostki

To drugie po Tatrach pod względem wielkości pasmo górskie w Polsce, a najwyższe w Beskidzie Żywieckim. Przez jego szczyt przebiega granica pomiędzy Polką a Słowacją. Znajduje się tu Babiogórski Park Narodowy, jeden z najmniejszych w Polsce. Jego...

poleca83%

Polska- przykładowe pytania i odpowiedzi

Przykładowe pytania i odpowiedzi. 1. Miedzy jakimi krainami geograficznymi leżą Pojezierza Polski i jakie mniejsze jednostki geograficzne w nich wyróżniamy? Pojezierza Polski leżą miedzy: od północy pobrzeże a od południa niziny...

poleca83%

Sudety i Przedgórze Sudeckie - budowa, klimat, roślinność, gleby, podział, gospodarka

Orogeneza Sudety zostały wypiętrzone podczas orogenezy kaledońskiej oraz orogenezy hercyńskiej. Wtedy nastąpiła metamorfoza wcześniej powstałych skał osadowych i wulkanicznych oraz intruzje skał magmowych. Następnie, przez około 200 mln lat,...

poleca80%

Opis Pojezierzy

Pojezierze jest to obszar, na którym występują liczne jeziora; najczęściej są to młode obszary o rzeźbie polodowcowej, gdzie jeziora utworzyły się w obniżeniach powstałych w wyniku wytopienia lądolodu. Pojezierze Pomorskie leży między Pobrzeżami...

poleca80%

Niziny Środkowopolskie

Niziny środkowopolskie stanowią południowo-wschodnią część Niżu Środkowoeuropejskiego. Na południu graniczą z Sudetami i Wyżyną Małopolską, na północy linia zasięgu ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego oddziela je od Pojezierzy...

poleca82%

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - charakterystyka i ciekawostki

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska ciągnie się łukiem pomiędzy Krakowem a Wieluniem. Nazywana jest również Jurą, ponieważ tworzące ją skały wapienne pochodzą z okresu jurajskiego ery mezozoicznej, czyli za czasów królowania na Ziemi dinozaurów. Przez...

poleca81%

Charakterystyka wyżyn i gór Polski

Wyżyna śląska - najdalej wysunięta na zachód - wys. Bezwzględna wynosi 200-300 - najwyższe wzniesienie: Góra św. Anny (400) - charakterystyczną cechą ukształtowania pow. są hałdy (usypane przez człowieka wznisienia ze skał nie należących do...

poleca82%

Gniezno

Gniezno to miasto i gmina w powiecie gnieźnieńskim, województwie wielkopolskim). Miasto (szóste co do wielkości w województwie) leży na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego otoczone jeziorami Jelonek, Świętokrzyskim, Winiary. Miasto te było...

poleca83%

Wycieczka jednodniowa do Krakowa

Atrakcje wycieczki: 1. Zwiedzanie kopali soli w Wieliczce Kopalnia soli „Wieliczka” (od XIII wieku do 1772 wchodzi w skład Żupy krakowskiej) – jedna z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej mieszcząca się w Wieliczce pod Krakowem....

poleca84%

Nasz Region Kaszuby

Na Kaszubach używa się języka kaszubskiego. Przykładowe słowa: bùks – spodnie, totka – skarpetka, zesziwk – zeszyt, òbleczeni – ubranie, zófa – kanapa, wark – zawód, dzeckò – dziecko, dzwczã – dziewczyna, kaszbsczi – kaszubski, zdjãc – zdjęcie...

poleca81%

Gospodarka w pasie pobrzeży południowobałtyckich, ocena środowiska naturalnego pojezierzy polskich dla gospodarki, zagospodarowanie nizin środkowopolskich.

GOSPODARKA W PASIE POBRZEŻY POŁUDNIOWOBAŁTYCKICH 1. POŁOŻENIE: Obszary nizinne przylegające do Bałtyku. Wydzielono: Nizinę Szczecińską, Pobrzeże Słowiańskie, Pobrzeże Gdańskie i Żuławy Wiślane. 2. KLIMAT: Morski o łagodnych zimach i...

poleca84%

Wielkopolska

Wielkopolska – kraina historyczna w zachodniej części Polski ze stolicą w Poznaniu. Patronką Wielkopolski jest bł.Jolenta Helena Arpad. Położona jest na Pojezierzu wielkopolskim oraz nizinie wielkopolskiej. Głownymi miastami są Poznań, Gorzów...

poleca82%

Wyżyna Kielecka

Wyżyna Kielecka (342.3) - nazywana dawniej Wyżyną Kielecko-Sandomierską, rozciąga się między Pilicą a Wisłą (od okolic Opoczna na północnym zachodzie do rejonu Sandomierza na południowym wschodzie). Pod względem rzeźby jest to pas fałdowań...

poleca83%

Przykładowy plan wycieczki

przykładowy plan wycieczki KAZIMIERZ –SANDOMIERZ –ZAMOŚĆ

poleca79%

Krainy Geograficzne Polski - tabela

BUDOWA RZEŹBA TERENU KLIMAT ROŚLINNOŚĆ GLEBY ROLNICTWO BOGACTWA NATURALNE PRZEMYSŁ Pobrzeża Południowobałtyckie Nizina Szczecińska Pobrzeże Słowińskie Pobrzeże Gdańskie Żuławy Wiślane Skały polodowcowe,...

poleca82%

Geografia Karpat (podział, budowa, gospodarka)

KARPATY Podział polskich Karpat jest oparty na budowie geologicznej. Wyróżnia się tu starsze Karpaty Wewnętrzne, w skład których wchodzą Tatry, Podhale i Pieniny oraz młodsze Karpaty Zewnętrzne, czyli Beskidy, Bieszczady i Pogórze...

poleca80%

Słowiński Park Narodowy - charakterystyka i ciekawostki.

To jedyne miejsce nad Bałtykiem, gdzie krajobraz przypomina miejscami afrykańską puszczę. Unikalne w skali światowej środowisko tworzą rozległe piaszczyste wydmy, ciągnące się pomiędzy Ustką a Łebą, chronione przez Słowiński Park Narodowy. Na jego...

poleca79%

Polesie lubelskie - przydatny opis

1. Położenie i rzeźba terenu Ta część polski to jedynie niewielki skrawek całego Polesia, które obejmuje w większości Ukrainę i Białoruś. Polesie lubelskie leży w środkowo ? zachodniej Polsce, w dorzeczu Bugu i Wieprzu. Częściowo jego...

poleca79%

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich: - Słabo urozmaicona rzeźba terenu - Małe wysokości bezwzględne - Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzek- łęgi - Przeważają rozległe równiny i szerokie...

poleca84%

Mielec - położenie, szata roślinna, budowa geologiczna, wody powierzchniowe, gleby, klimat

MIELEC W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Ludność i gospodarka Pow. gminy Mielec to 12 212ha, na których mieszka obecnie 12 102 osób. Gospodarka gminy ma charakter głównie rolniczo-przemysłowy. Według danych z 2004r. dochody budżetowe wyniosły...

poleca81%

Wody powierzchniowe w Polsce - charakterystyka i ciekawostki

Do wód powierzchniowych zaliczamy : jeziora, rzeki, kanały, zbiorniki zaporowe, stawy oraz źródliska. Najwięcej ich znajduje się w północnej części kraju. Tam położone są największe polskie pojezierza. Powstały one około 10 tysięcy lat temu w...

poleca78%

Nizina Śląska - opis

Nizina Śląska to rozległa równina w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach. Znajduje się na terenie obecnego województwa dolnośląskiego oraz częściowo na obszarze województwa opolskiego. Leży pomiędzy Sudetami na południu, Wyżyną...

poleca79%

Nizina Wielkopolska

Nizina Wielkopolska jest regionem wybitnie rolniczym, o jednym z najważniejszych w Polsce poziomów rozwoju tego działu gospodarki. Przez stulecia uważana była za spichlerz Polski. Uprawia się głównie pszenicę, żyto, ziemniaki, buraki cukrowe,...

poleca83%

Warmia i Mazury

Warmia i Mazury to dwie historyczne krainy Pn. - Wsch. Polski. Należą do najatrakcyjniejszych regionów turystyczno - krajobrazowych i rekreacyjnych naszego kraju. Nazwa Warmia pochodzi od pruskich słów ?Wormyan? lub ?Wurmen?, oznaczających kolor...

poleca76%

Krainy geograficzne Polski i ich krótka charakterystyka (położenie, klimat, roślinność, wody, budowa geologiczna, gleby, rzeźba terenu, przemysł, rolnictwo, turystyka).

POBRZEŻA: Położenie: Obszary nizinne przylegające do Bałtyku. Wydzielono: Nizinę Szczecińską, Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Gdańskie, Żuławy Wiślane. Klimat: Morski o łagodnych zimach i chłodnych latach. Ku wschodowi występuje wzrost...

poleca73%

Wyżyna Śląska

Na północ od Karpat, za Kotliną Oświęcimską i Kotliną Sandomierską, rozpościera się pas wyżyn. Najbardziej na zachód wysunięta jest Wyżyna Śląska. Od Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oddziela ją podłużne obniżenie, którym płyną rzeki Przemsza...

poleca76%

Wyżyna Krakowsko–Częstochowska - opis regionu

Położenie Wyżyna Krakowsko – Częstochowska rozciąga się ponad 100 km łukiem, pomiędzy Krakowem a Częstochową. Szerokość waha się od kilku kilometrów na północy do blisko 40 km w częśi południowej, średnio wynosi około 200 km. Obejmuje ona...

poleca76%

Pojezierze Mazurskie

Wszystko o waszym Pojezierzu Mazurskim

poleca72%

Test ze Środowiska Przyrodniczego Polski

Test przygotowałem na zaliczenie z dydaktyki geografii. Proszę o ocenę testu przez nauczycieli - jest to dla mnie barzo ważne.

poleca75%

Krainy geograficzne Polski

1. W Polsce jest 6 pasów fizycznogeograficznych: niziny nadmorskie, pojezierza (z rzeźbą młodoglacjalną), niziny środkowopolskie (z rzeźbą staroglacjalną), wyżyny i stare górotwory, obniżenia podkarpackie, góry fałdowe o młodym górotworze...

poleca74%

Wybrzeże Słowińskie

Wybrzeże Słowińskie to mezoregion fizycznogeograficzny, najbardziej wysunięta na północ, nadmorska część Pobrzeża Koszalińskiego, zajmująca powierzchnię 1123 km?. Rozciągnięta od Sarbinowa na zachodzie po Karwię na wschodzie . Krajobraz to...

poleca64%

Krainy geograficzne Polski (sprawdzian)

Krainy geograficzne Polski 1. Wymień i wskaż na mapie kraje sąsiadujące z Polską, które z nich powierzchniowo są większe od Polski. Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja (obwód Kalingradzki) 2. Wymień nazwy skrajnych...

poleca85%

Warmia - charakterystyka i ciekawostki

Ta historyczna kraina położona jest w północnej Polsce, w dorzeczu środkowej Łyny i Pasłęki, pomiędzy Mazurami a Pojezierzem Iławskim. Na północy sięga do granicy z Rosją. Warmia słynie z gotyckich zamków krzyżackich, pamiętających czasy sprzed...

Ciekawostki ze świata